Start  /  Komunikaty  /  2018/2019  /  Dni Kultury Języka Polskiego

Dni Kultury Języka Polskiego

Program obchodów Dni Kultury Języka Polskiego termin 27 - 28 luty, 1 marzec 2019 rok

Dni Kultury Języka Polskiego obfitować będą w konkursy literackie i recytatorskie, spotkanie z poetką oraz wspólne czytanie literatury pięknej. Różnorodność form zaproponowanych w programie będzie stwarzać różne okazje do „spotkań z językiem”. Jednym z założeń tegorocznych obchodów jest kształtowanie kultury i aktywności czytelniczej, a także promocja czytelnictwa wśród uczniów.

Cel:
• rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem polskim
• rozwijanie zainteresowań poezją
• rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
• aktywizowanie uczniów do rozwijania umiejętności recytatorskich i literackich poprzez udział w konkursach

Program:

Dzień pierwszy - 27 lutego 2019 r. (środa)
- Spotkanie z pisarką (p. Hanną Niewiadomską).
• pierwsza grupa klasy - I - IV
• druga grupa klasy - V – VI
• trzecia grupa klasy - VII - VIII

Celem spotkania jet rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów oraz przybliżenie postaci i twórczości poetki oraz warsztatu pisarskiego. Po spotkaniu można będzie nabyć książkę autorki z dedykacją.

Dzień drugi – 28 lutego 2018 r. (czwartek)
- Szkolny konkurs recytatorski – eliminacje do "Warszawskiej Syrenki" i „Konkursu Bajczytanki Pani Hanki”
- dla klas I - IV konkurs poezji Hanny Niewiadomskiej – godz. 10.00
- dla klas V - VIII dowolny wiersz lub fragment prozy – godz. 11.00

Laureaci konkursów będą reprezentować szkołę w kolejnych etapach.

• Cele konkursu:
- rozwijanie zdolności recytatorskich,
- zainteresowanie uczniów poezją,
- zachęcanie do występów na scenie,
- kształcenie umiejętności prezentacji.

Dzień trzeci - 1 marca 2019 r. (piątek)
Dzień czytania literatury w szkole Noblistów.
- Na lekcjach języka polskiego uczniowie będą głośno czytać fragmenty zaproponowanych książek.
- Wybrane osoby z klasy czwartej będą prezentowały w klasach młodszych własną twórczość literacką. Czytaniu będą towarzyszyć zabawy językowe.

- Rozstrzygnięcie konkursu literackiego – „Popisz się talentem”.