Start  /  Komunikaty  /  2019/2020  /  Ochrona ubezpieczeniowa

Ochrona ubezpieczeniowa

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na Covid-19 – chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 chcemy przekazać informacje o naszej odpowiedzialności i ochronie ubezpieczeniowej, którą objęte są dzieci. Zgodnie z Artykułem 7.5B Ogólnych Warunków Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci, młodzieży oraz pracowników w placówkach oświatowych z dnia 15 marca 2019 r. jeśli osoba ubezpieczona zachoruje na Covid-19 i zostanie w związku z tą chorobą przyjęta do szpitala, wówczas wypłacimy dzienne świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu, jeśli pobyt w szpitalu będzie trwał co najmniej trzy dni, lecz nie więcej niż za liczbę dni pobytu określoną w polisie (60 dni w wyniku choroby).