Start  /  O szkole  /  Grono Pedagogiczne  /  Katarzyna Dudkowska

Katarzyna Dudkowska

Wychowawca klasy 3

  • nauczyciel dyplomowany
  • magister pedagogiki wczesnoszkolnej
  • specjalista terapii pedagogicznej (kurs kwalifikacyjny, studia podyplomowe)
  • ukończone wiele kursów doskonalących i szkoleń – m. in. kurs I stopnia w zakresie „Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne”, kurs I i II stopnia „Terapia ręki”, „Grafomotoryka”, kurs „Dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk- Kolczyńskie” oraz „Warsztat skutecznego nauczyciela – wsparcie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się z klas I – III rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Dysleksji”
  • cenię: lojalność, szczerość, odpowiedzialność, dobre serce i ciepło domowego ogniska

Prowadzone zajęcia:
- korekcyjno-kompensacyjne
- kółko taneczne „Taneczny zawrót głowy” dla klas 1-3