Start  /  Oferta edukacyjna  /  Zajęcia pozalekcyjne  /  Matematyczna Autostrada

Matematyczna Autostrada

Podczas zajęć uczniowie:

  • rozbudzą ciekawość i zainteresowania matematyczne
  • udoskonalą umiejętność rozwiązywania zadań własnymi sposobami
  • rozwiną na miarę własnych możliwości twórcze i logiczne myślenie
  • wyrobią  umiejętność stawiania hipotez i wyciągania wniosków na podstawie  przeprowadzonych badań matematycznych
  • będą twórczo współpracować w zespole i wykorzystywać zbiorowe doświadczenia,
  • rozwiną skłonności do podejmowania trudniejszych, złożonych zadań