Start  /  O szkole  /  Projekty i programy  /  Wielokulturowość

Wielokulturowość

Coraz częściej w ramach edukacji szkolnej i szeroko pojętej oświaty poruszana jest kwestia edukacji wielokulturowej.

Współczesna szkoła ma za zadanie wdrażać uczniów do życia w społeczeństwie międzykulturowym, gdzie: różne kultury, grupy narodowe itd. żyjące razem na jednym terytorium, pozostają stale otwarte na wzajemne oddziaływanie, wymianę oraz wzajemne uznawanie własnych i cudzych wartości oraz sposobów na życie.

W społeczeństwie takim występuje aktywna tolerancja i utrzymywanie takich stosunków, gdzie każdy jest tak samo ważny, gdzie nie ma zwierzchników i podwładnych, lepszych lub gorszych ludzi. W takim społeczeństwie niewątpliwie przyjdzie wzrastać naszym wychowankom.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym i próbując wywiązywać się z zadań stawianych szkole, w roku szkolnym 2011/12 będziemy realizować „Program edukacji międzykulturowej –Dzieci wielu kultur” dla uczniów I etapu kształcenia –edukacji wczesnoszkolnej.

Zajęcia prowadzone będą przez wychowawcę kl.2 – p. Ewę Wróblewską 1 lub 2 razy w miesiącu w wybranych klasach młodszych.

Zachęcamy Rodziców do zapoznania się z propozycją naszego programu: Program_edukacji_międzykulturowej.doc

„Program edukacji międzykulturowej – Dzieci wielu kultur”

Nasze działania w ramach realizacji całorocznego szkolnego projektu