Start  /  Rekrutacja  /  Terminarz rekrutacji w roku szkolnym 2021/2022

Terminarz rekrutacji w roku szkolnym 2021/2022

• 25 lutego 2021r. (czwartek) - godz. 18.00  Dzień Otwarty w SSP nr 35 STO:  – spotkanie informacyjne z Dyrekcją Szkoły i przedstawicielem Zarządu SKT nr 132 STO. w godzinach 18.00 – 20.00

• 13 marca 2021r. – indywidualne rozmowy Dyrektora Szkoły z rodzicami a kandydatów z nauczycielami (rozmowa kwalifikacyjna); godziny umawiane są telefonicznie.

• 17 marca 2021 r. indywidualne przekazanie informacji o przyjęciu dziecka do klasy I.

• Wpłata wpisowego musi nastąpić w ciągu tygodnia po otrzymaniu informacji o przyjęciu dziecka do szkoły (do 24  marca 2021)

• Termin spotkania z obojgiem rodziców w celu podpisania umowy o świadczenie usług edukacyjnych zostanie  uzgodniony indywidualnie za pośrednictwem sekretariatu Szkoły.

• 12 czerwca 2021r. (sobota) – spotkanie integracyjne dzieci i rodziców z wychowawcą klasy i nauczycielami uczącymi w klasie 1. godz. 10.00

• 30 czerwca 2021 r. - ostateczny termin dostarczenia do szkoły dokumentów przez rodziców - ocena dojrzałości szkolnej wydana przez przedszkole, 2 aktualne fotografie do legitymacji szkolnej.

Planujemy, aby spotkania odbyły się stacjonarnie w szkole z zachowaniem reżymu sanitarnego – maseczka, dezynfekcja rąk, dystans. W sytuacji braku możliwości bezpośredniego spotkania Przewodniczący komisji ustali nowe zasady rekrutacji w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
mgr Iwona Bekisz