Start  /  Strefa rodzica  /  Organizacja semestrów

Organizacja semestrów

PODZIAŁ ROKU SZKOLNEGO 2020/21 NA SEMESTRY
SEMESTR I OD 1.09.2020 DO 31.01.2021

 • 10.12.2020 – ZEBRANIE Z RODZICAMI INFORMUJĄCE O WSZYSTKICH PRZEWIDYWANYCH OCENACH ŚRÓDROCZNYCH
 • 8.01.2021 - KONIEC WYSTAWIENIA OCEN Z PRZEDMIOTÓW I ZACHOWANIADO 12.01.2020 - PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDAŃ PRZEZ WYCHOWAWCÓW KLAS I WNIOSK I DO PRACY W II SEMESTRZE – NAUCZYCIELE, ZESPOŁY, ORGANIZACJE
 • 14.01.2021 - RADA PEDAGOGICZNA W SPRAWIE KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ i PODSUMOWUJĄCA I SEMESTR
 • 04.02.2021 - ZEBRANIE Z RODZICAMI PODSUMOWUJĄCE I SEMESTR I WPROWADZAJĄCE DO PRACY W SEMESTRZE II

SEMESTR II OD 01.02. 2020 DO 25.06.2021

 • 20.05.2021 – ZEBRANIE Z RODZICAMI INFORMUJĄCE O PRZEWIDYWANYCH WSZYSTKICH OCENACH NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO
 • 14.06.2021 - KONIEC WYSTAWIENIA OCEN ROCZNYCH
 • 16.06.2021 do 15.00 - PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDAŃ wychowawców klas dotyczących rocznej klasyfikacji
 • 17.06.2021 - RADA PEDAGOGICZNA W SPRAWIE ROCZNEJ KLASYFIKACJI
 • 24.06.2021 g. 14.00 - złożenie w sekretariacie szkoły do podpisu Dyrektora wszystkich: świadectw, dyplomów, nagród książkowych.
 • 28.06. 2021 g. 15.00 - przygotowanie sprawozdań przez nauczycieli i przesłanie do sekretariatu
 • 30.06.2021 g. 10.00 - RADA PEDAGOGICZNA PLENARNA PODSUMOWUJĄCA ROK SZKOLNY 2020/21