Start  /  Strefa rodzica  /  Organizacja semestrów

Organizacja semestrów

SEMESTR I

OD 1.09.2018 DO 25.01.2019

 • 13.12.2018 – ZEBRANIE Z RODZICAMI INFORMUJĄCE O WSZYSTKICH PRZEWIDYWANYCH OCENACH ŚRÓDROCZNYCH
 • 18.01.2019- KONIEC WYSTAWIENIA OCEN Z PRZEDMIOTÓW I ZACHOWANIA
 • DO 22.01.2019 - PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDAŃ PRZEZ WYCHOWAWCÓW KLAS I WNIOSKI DO PRACY W II SEMESTRZE – NAUCZYCIELE, ZESPOŁY
 • 24.01.2019 - RADA PEDAGOGICZNA W SPRAWIE KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ i PODSUMOWUJĄCA I SEMESTR
 • 14.02.2019 - ZEBRANIE Z RODZICAMI PODSUMOWUJĄCE I SEMESTR I WPROWADZAJĄCE DO PRACY W SEMESTRZE II

SEMESTR II

OD 11.02. 2019 DO 21.06.2019

 • 23.05.2019 – ZEBRANIE Z RODZICAMI INFORMUJĄCE O PRZEWIDYWANYCH WSZYSTKICH OCENACH NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO
 • 11.06.2019 - KONIEC WYSTAWIENIA OCEN ROCZNYCH
 • 12.06.2019 do 15.00 - PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDAŃ dotyczących rocznej klasyfikacji
 • 13.06.2019 - RADA PEDAGOGICZNA W SPRAWIE ROCZNEJ KLASYFIKACJI
 • 19.06.2019 g. 14.00 - złożenie w sekretariacie szkoły do podpisu Dyrektora: świadectw, dyplomów, nagród książkowych.
 • 25.06. 2019 g. 15.00 - przygotowanie sprawozdań przez nauczycieli
 • 27.06.2019 g. 10.00 - RADA PEDAGOGICZNA PLENARNA PODSUMOWUJĄCA ROK SZKOLNY 2018/19