Start  /  Strefa rodzica  /  Organizacja semestrów

Organizacja semestrów

SEMESTR I

OD 1.09.2020 DO 31.01.2021

10.12.2020 – ZEBRANIE Z RODZICAMI INFORMUJĄCE O WSZYSTKICH PRZEWIDYWANYCH OCENACH ŚRÓDROCZNYCH

8.01.2021 - KONIEC WYSTAWIENIA OCEN Z PRZEDMIOTÓW I ZACHOWANIA

DO 12.01.2020 - PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDAŃ PRZEZ WYCHOWAWCÓW KLAS I WNIOSKI DO PRACY W II SEMESTRZE – NAUCZYCIELE, ZESPOŁY, ORGANIZACJE

14.01.2021 - RADA PEDAGOGICZNA W SPRAWIE KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ i PODSUMOWUJĄCA I SEMESTR

04.02.2021 - ZEBRANIE Z RODZICAMI PODSUMOWUJĄCE I SEMESTR I WPROWADZAJĄCE DO PRACY W SEMESTRZE II

SEMESTR II

OD 01.02.2021 DO 25.06.2021

20.05.2021 – ZEBRANIE Z RODZICAMI INFORMUJĄCE O PRZEWIDYWANYCH WSZYSTKICH OCENACH NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO

14.06.2021 - KONIEC WYSTAWIENIA OCEN ROCZNYCH

16.06.2021 do 15.00 - PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDAŃ wychowawców klas dotyczących rocznej klasyfikacji

17.06.2021 - RADA PEDAGOGICZNA W SPRAWIE ROCZNEJ KLASYFIKACJI

24.06.2021 g. 14.00 - złożenie w sekretariacie szkoły do podpisu Dyrektora wszystkich: świadectw, dyplomów, nagród książkowych.

28.06. 2021 g. 15.00 - przygotowanie sprawozdań przez nauczycieli i przesłanie do sekretariatu

30.06.2021 g. 10.00 - RADA PEDAGOGICZNA PLENARNA PODSUMOWUJĄCA ROK SZKOLNY 2019/20