Start  /  Strefa rodzica  /  Organizacja semestrów

Organizacja semestrów

SEMESTR I

OD 1.09.2018 DO 31.01.2020

 • 12.12.2019 – ZEBRANIE Z RODZICAMI INFORMUJĄCE O WSZYSTKICH PRZEWIDYWANYCH OCENACH ŚRÓDROCZNYCH
 • 24.01.2020- KONIEC WYSTAWIENIA OCEN Z PRZEDMIOTÓW I ZACHOWANIA
 • DO 28.01.2020 - PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDAŃ PRZEZ WYCHOWAWCÓW KLAS I WNIOSKI DO PRACY W II SEMESTRZE – NAUCZYCIELE, ZESPOŁY, ORGANIZACJE
 • 30.01.2020 - RADA PEDAGOGICZNA W SPRAWIE KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ i PODSUMOWUJĄCA I SEMESTR
 • 06.02.2020 - ZEBRANIE Z RODZICAMI PODSUMOWUJĄCE I SEMESTR I WPROWADZAJĄCE DO PRACY W SEMESTRZE II

SEMESTR II

OD 03.02. 2020 DO 26.06.2020

 • 14.05.2020 – ZEBRANIE Z RODZICAMI INFORMUJĄCE O PRZEWIDYWANYCH WSZYSTKICH OCENACH NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO
 • 15.06.2020 - KONIEC WYSTAWIENIA OCEN ROCZNYCH
 • 17.06.2020 do 15.00 - PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDAŃ dotyczących rocznej klasyfikacji
 • 18.06.2020 - RADA PEDAGOGICZNA W SPRAWIE ROCZNEJ KLASYFIKACJI
 • 24.06.2020 g. 14.00 - złożenie w sekretariacie szkoły do podpisu Dyrektora wszystkich: świadectw, dyplomów, nagród książkowych
 • 25.06. 2020 g. 15.00 - przygotowanie sprawozdań przez nauczycieli
 • 30.06.2020 g. 10.00 - RADA PEDAGOGICZNA PLENARNA PODSUMOWUJĄCA ROK SZKOLNY 2019/20