Start  /  Strefa rodzica  /  Reforma Oświaty 2017  /  List Dyrektora SSP 35

List Dyrektora SSP 35

Szanowni Państwo,

za nami I semestr nauki w tym roku szkolnym. Od 13 lutego rozpoczną się ferie zimowe. Rozpocznie się też ważny czas w rozwoju naszej Szkoły – przygotowanie do przekształcenia placówki w ośmioletnią szkołę podstawową, którą staniemy się z mocy prawa 1 września 2017. Wiem, że rodzice mają wiele pytań dotyczących przyszłości Szkoły, więc chcę Państwu przybliżyć jak będzie wyglądać kształcenie od nowego roku szkolnego.

1. Obecna klasa VI nie ma już Sprawdzianu, który odbywał się w kwietniu. Zostaje z nami na kolejne dwa lata – klasa VII i VIII. W klasie VIII uczniowie przystąpią do egzaminu, który po raz pierwszy odbędzie się w roku 2019. Przewiduje się, że będzie trwał dwa dni i obejmie przedmioty: j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny. Do egzaminu w tej formie przystąpią uczniowie obecnej klasy VI, V, IV.

Od wiosny 2022 roku uczniowie obecnej klasy III i wcześniejszych klas będą zdawać na egzaminie w klasie VIII język polski, matematykę, język obcy nowożytny i wybrany przedmiot: biologia, historia, geografia, fizyka lub chemia.

Absolwenci szkoły podstawowej będą mogli kontynuować naukę w szkołach ponadpodstawowych wg nowych zasad (4-letnie liceum, 5-letnie technikum)

Wg nowych przepisów prawnych tytuł laureata i finalisty w olimpiadach przedmiotowych i konkursach kuratoryjnych zapewnia pozytywną rekrutację do szkoły ponadpodstawowej (uprawnienia takie jak obecnie).

2. Nadal kształcenie w szkole podstawowej będzie podzielone na dwa etapy:
- I etap edukacyjny obejmujący klasy I-III - edukacja wczesnoszkolna - kształcenie zintegrowane;
- II etap edukacyjny obejmujący klasy IV-VIII szkoły podstawowej, nauczanie przedmiotowe.

W II etapie będą realizowane następujące przedmioty:
a) obowiązkowo dla wszystkich uczniów: język polski, język obcy nowożytny, drugi język nowożytny, muzyka, plastyka, historia, wiedza o społeczeństwie, przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka,  matematyka, informatyka, technika, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa,

b) dla chętnych: wychowanie do życia w rodzinie, religia, etyka
W roku szkolnym 2017/18 obecni uczniowie klasy VI rozpoczną naukę w klasie VII - rozpoczną naukę geografii, biologii, chemii i fizyki.

3. Zmiana podstawy programowej będzie dotyczyła we wrześniu 2017 roku klas I, IV i VII; natomiast dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych będzie obowiązywała w klasach II, III, V i VI w roku szkolnym 2017/2018, a następnie w klasach III i VI w roku szkolnym 2018/2019.

Organizacja nauki języków obcych w naszej szkole pozostanie bez zmian - od klasy I - 5 godzin języka angielskiego, od klasy IV - 2 godziny drugiego języka obcego, pomimo, że reforma zakłada, że w klasach I-VI szkoły podstawowej uczniowie będą się uczyli jednego języka obcego nowożytnego, natomiast w klasach VII i VIII dwóch języków obcych nowożytnych.

Na wszystkie Państwa pytania będziemy odpowiadać na bieżąco.

Iwona Bekisz