Start  /  Oferta edukacyjna  /  Dwujęzyczność  /  VIII edycja Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego

VIII edycja Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy uczniów  do udziału w VIII edycji Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego, który odbywa się w okresie III 2019 – V 2019.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas V-VII. Jego celem jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów w zakresie znajomości języka angielskiego oraz rozszerzanie i wzbogacanie swojej bazy językowej.

Zachęcamy do udziału i życzymy przyjemnej nauki Organizatorzy SSP nr 35 im. Noblistów Polskich STO.

Harmonogram

1. Przyjmowanie deklaracji udziału do Konkursu 11.02.2019 – 22.02.2019

Wypełnioną deklarację przesyła się w nieprzekraczalnym terminie do 22.02.2019 tylko drogą mailową na adres

2.Przesłanie materiałów do szkół 27.02.2019 drogą mailową. Konieczne jest potwierdzenie otrzymania materiałów. Klucz odpowiedzi zostanie dosłany 04.03.2019.

3.Etap I szkolny: 1 marca 2019 r., godzina 10.00

Reading & Use of English - 60 minut
a) Przyjmowanie prac uczniów ze szkół do 15.03.2019 do godziny 15.00
b) Przesłanie informacji do szkół o wynikach kwalifikacji uczniów do II etapu Konkursu 19 kwietnia 2019r.

4. Etap II: 10maja 2019r.
a) rejestracja uczestników g. 9.30 – 9.45 (obowiązuje ważna legitymacja szkolna)
b) Reading, Use of English & Writing: g. 10.00 – 11.30
c) Listening: g. 11.45 – 12.15
Ogłoszenie wyników na stronie www.sto35.edu.pl, i przesłanie do szkół do
30 maja 2019.

5. Etap III – finał 7 czerwca 2019 r.
Speaking: g.11:00 – 13:00
Ogłoszenie Laureatów i Finalistów Konkursu na stronie www.sto35.edu.pl
10 czerwca 2019.

6. Uroczyste wręczenie nagród 14 czerwca 2019 godzina 10.00 w Społecznej Szkole Podstawowej nr 35 STO w Legionowie.

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany terminów oraz miejsca.