Start  /  Oferta edukacyjna  /  Klasy IV-VIII szkoła podstawowa

Klasy IV-VIII szkoła podstawowa

EDUKACJA
W szkole obowiązują zajęcia edukacyjne wg ramowych planów nauczania, o których mowa w Rozporządzeniu MENiS z dnia 23 marca 2009 r. (www.men.gov.pl) a ponadto:

Zwiększoną liczbę godzin z przedmiotów:

- j. polski, matematyka, historia, przyroda,
- j. angielski w wymiarze 5 godzin tygodniowo.

Dodatkowo

- j. niemiecki, szachy, etyka.
- Zajęcia na basenie i wychowanie fizyczne.
- Transport dzieci na basen i wf
- Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.
- Opieka pedagogiczna i świetlicowa
- Korzystanie z biblioteki szkolnej i pracowni komputerowej

Wszystkie te usługi opłacane są przez rodziców w ramach czesnego.

Zajęcia pozalekcyjne dla klas IV-VI opłacane w ramach czesnego:

- Koła zainteresowań: matematyczne, j. angielskiego, lekcje przygotowujące do egzaminów KET, PET z języka angielskiego, literackie, teatralne, j.niemieckiego, przyrodniczo – ekologiczne, historyczne, wokalne, plastyczne, szachowe, komputerowe
- Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
- Logopedyczne
- Udział w projektach edukacyjnych finansowanych przez UE
- Zajęcia na lodowisku (transport, opieka)
- Udział dzieci w zawodach i konkursach
- Konsultacje dla uczniów i rodziców

Zajęcia pozalekcyjne dla klas IV-VI oraz inne formy edukacji dodatkowo płatne:

- Warsztaty językowe
- Warsztaty kulinarne
- Warsztaty artystyczne
- Zajęcia sportowe organizowane przez firmy zewnętrzne np. Klub Tenisowy ATOL czy organizatora aktywnej turystyki Hamak – Tur
- Wycieczki
- Zielona Szkoła
- Pianino