Start  /  Rekrutacja  /  Regulamin i terminarz rekrutacji

Regulamin i terminarz rekrutacji

Regulamin rekrutacji - do pobrania plik .pdf

TERMINARZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

  • 30 stycznia 2024r. (wtorek) oraz 22 lutego 2024r. (czwartek) - godz. 18.00 Dni Otwarte w SSP nr 35 STO: spotkanie informacyjne z Dyrekcją Szkoły, nauczycielami i przedstawicielem Zarządu SKT nr 132 STO. w godzinach 18.00 – 20.00. Przyjmowanie podań o przyjęcie dziecka do szkoły.
  • 9 marca 2024 r. oraz 16 marca 2024 r. – spotkania rekrutacyjne z kandydatami i rodzicami.
  • do 22 marca 2024 r. indywidualne przekazanie informacji o przyjęciu dziecka do klasy I.
  • do 29 marca 2024 r – podpisanie umów edukacyjnych oraz wpłata wpisowego (musi nastąpić w terminie 7 dni po otrzymaniu informacji o przyjęciu dziecka do szkoły). Termin spotkania z obojgiem rodziców w celu podpisania umowy o świadczenie usług edukacyjnych zostanie uzgodniony indywidualnie za pośrednictwem sekretariatu Szkoły.
  • 8 czerwca 2024r. (sobota) – spotkanie integracyjne dzieci i rodziców z wychowawcą klasy i nauczycielami uczącymi w klasie 1. godz. 9.30
  • 28 czerwca 2024 r. - ostateczny termin dostarczenia do szkoły dokumentów przez rodziców:
    - ocena dojrzałości szkolnej wydana przez przedszkole,
    - 2 aktualne fotografie do legitymacji szkolnej.