Start  /  Rekrutacja  /  Regulamin i terminarz rekrutacji

Regulamin i terminarz rekrutacji

Regulamin rekrutacji - do pobrania plik .pdf

TERMINARZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 • 9 lutego 2023 r. (czwartek) – godz. 18.00 Dzień Otwarty w SSP nr 35 STO: – spotkanie
  informacyjne z Dyrekcją Szkoły, nauczycielami i przedstawicielem Zarządu SKT nr 132
  STO. w godzinach 18.00 – 20.00. Przyjmowanie podań o przyjęcie dziecka do szkoły.
 • 4 marca 2023 r. – spotkania rekrutacyjne z kandydatami i rodzicami.
 • 10 marca 2023 r. – indywidualne przekazanie informacji o przyjęciu dziecka do klasy I.
 • 17 marca 2023 r. – wpłata wpisowego (musi nastąpić w terminie 7 dni po otrzymaniu
  informacji o przyjęciu dziecka do szkoły). Termin spotkania z obojgiem rodziców w celu
  podpisania umowy o świadczenie usług edukacyjnych zostanie uzgodniony indywidualnie
  za pośrednictwem sekretariatu Szkoły.
 • 10 czerwca 2023 r. (sobota) – spotkanie integracyjne dzieci i rodziców z wychowawcą
  klasy i nauczycielami uczącymi w klasie 1. godz. 10.00
 • 30 czerwca 2023 r. – ostateczny termin dostarczenia do szkoły dokumentów przez
  rodziców:
  – ocena dojrzałości szkolnej wydana przez przedszkole,
  – 2 aktualne fotografie do legitymacji szkolnej.