Start  /  Rekrutacja  /  Dlaczego nasza szkoła?

Dlaczego nasza szkoła?

 • Nauczyciele to zespół energicznych i zaangażowanych pedagogów, doskonale przygotowanych merytorycznie do prowadzenia zajęć. Nasi nauczyciele dbają o dodatkowe, formy własnego kształcenia.
 • Kameralny charakter szkoły sprawia, że każdy uczeń czuje się tu bezpiecznie i komfortowo. Dbamy o miłą atmosferę i przyjazne kontakty między nauczycielami, uczniami i ich rodzicami. Budujemy więzi w trakcie codziennej pracy, a także poprzez organizowanie licznych spotkań i imprez okolicznościowych jak - szkolna Wigilia, wyjazdy integracyjne, pikniki, biwaki i zielone szkoły.
 • Niewielka liczebność klas (16 osób) to jedna z głównych zalet szkoły. Małe zespoły mogą efektywniej pracować w czasie lekcji, a nauczyciele są w stanie zapewnić dzieciom tyle uwagi, ile potrzebują.
 • indywidualne podejście do edukacji każdego ucznia, to także możliwość uzupełnienia i rozszerzenia przez nich wiedzy w czasie dodatkowych zajęć z wybranych przedmiotów.
 • Dwujęzyczność od I klasy, a w klasach IV-VI na lekcjach przyrody i techniki. Dzieci mają codziennie kontakt z językiem angielskim poprzez lekcje prowadzone po angielsku. Nasze dzieci z sukcesem biorą udział w egzaminach zewnętrznych Cambridge ESOL.
 • Współpraca międzynarodowa uczniów i nauczycieli  w ramach programu e-twinning w j. angielskim i niemieckim. W ramach nauki języka niemieckiego uczniowie uczestniczą w projektach językowych.
 • Rozszerzona siatka godzin z języków obcych, przyrody i matematyki. Wsparcie dla szczególnie zdolnych uczniów i przygotowanie ich do udziału w znaczących konkursach. Udział uczniów w zajęciach i programach uzupełniających podstawę programową w systemie innym niż klasowo-lekcyjny.
 • Zaangażowanie szkoły w inicjatywy lokalne - organizacja happeningów, kiermaszów i akcji charytatywnych.
 • Uczniowie  naszej Szkoły uzyskują bardzo wysokie wyniki na Sprawdzianie w szóstej klasie oraz odnoszą liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych.0
 • Nasi absolwenci dostają się do wymarzonych placówek na wyższym poziomie edukacyjnym i przynoszą chlubę swojej szkole.
 • MAMY CZAS DLA NASZYCH UCZNIÓW I CHCE NAM SIĘ CHCIEĆ !

Chcemy żeby nasz uczeń:

 • czuł się akceptowany i szanowany, akceptował i szanował innych
 • rozwijał się wszechstronnie, w swoim tempie, był twórczy i kreatywny
 • myślał samodzielnie i krytycznie
 • uczył się świadomie i brał współodpowiedzialność za naukę
 • był rzetelny i uczciwy
 • aktywnie włączał się w życie szkolne, społeczne i obywatelskie.