Start  /  O szkole  /  Trochę historii

Trochę historii

Z początkiem lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, wraz z przeobrażeniami w Polsce, zaczęły powstawać szkoły społeczne zakładane z inicjatywy rodziców. W Legionowie grupa rodziców na czele z p. Januszem Kubickim założyła Koło Terenowe nr 132 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, a następnie, po podpisaniu porozumienia z Urzędem Miasta na wynajęcie części Przedszkola nr 5 przy ul. Kwiatowej w Legionowie, Społeczną Szkołę Podstawową nr 35 – naszą szkołę.

Był rok 1990. Od samego początku celem działalności placówki było zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, stworzenie warunków do rozwoju uzdolnień i zainteresowań oraz szczęśliwego, pogodnego i zdrowego dzieciństwa. Zainteresowanie szkołą było duże. Szybko lokalizacja przy Kwiatowej okazała się za mała i za ciasna.

Kolejną siedzibą szkoły stał się budynek przy ul. Modlińskiej 103 w Jabłonnie. Tu w czerwcu 2001r. obchodziliśmy 10-lecie istnienia. Wtedy to szkoła otrzymała imię Noblistów Polskich. Od tego czasu każdy kolejny rok szkolny ma za patrona jednego z polskich Noblistów i tej wybitnej postaci poświęcony jest tradycyjny Dzień Patrona Szkoły, zaś Szkolne Festiwale Nauki zobowiazują każdą klasę do przygotowania ciekawych prezentacji, eksperymentów, konkursów i quizów.

Do miłej tradycji szkoły należy także obchodzenie urodzin każdego dziecka z udziałem całej społeczności szkolnej, bo trzeba zaznaczyć, że panuje w naszej gromadce serdeczna, rodzinna atmosfera. W każdym roku urodzinowe niespodzianki są inne. Rodzice, dzieci i nauczyciele integrują się podczas wspólnych spotkań, tzw. pikników rodzinnych, biwaków czy uroczystej wieczerzy wigilijnej. Coroczne występy w muzycznym playback show są okazją do zaprezentowania uzdolnień i inwencji twórczej dzieci oraz świetnej zabawy, w której uczestniczą licznie nie tylko rodziny, ale i sympatycy szkoły.

Jak przystało na szkołę im. Noblistów Polskich, staramy się osiągać wysokie wyniki w nauce. Od chwili wprowadzenia sprawdzianu w klasie VI średnia ocena naszych uczniów plasuje się na czołowych miejscach w powiecie legionowskim (w latach 2002 – 2007 I miejsce, 2008-2009 II miejsce). Praca z uczniem zdolnym przekłada się na udział i sukcesy w licznych konkursach przedmiotowych (największe osiągnięcie - laureatka kuratoryjnego konkursu przyrodniczego w roku szkolnym 2008/2009 – Joanna Ulanowska).

W historii szkoły zdarzył się fakt indywidualnego nauczania szczególnie zdolnego chłopca (Robert Kruszewski – r.szk. 2002/2003), który w ciągu jednego roku poznał materiał nauczania klasy V i VI i ukończył szkołę podstawową rok wcześniej.

Przystępując do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej Gazety Wyborczej, otrzymaliśmy tytuł „Szkoły z klasą”, a kilkoro uczniów tytuł „Ucznia z klasą”. Od 2005r. najlepszy absolwent klasy szóstej, wybierany przez Kapitułę spośród nominowanych uczniów, otrzymuje zaszczytny tytuł „Orła Szkoły Noblistów”.

W roku szkolnym 2004/2005 szkoła po raz kolejny zmieniła siedzibę, przenosząc się z Jabłonny do Legionowa na ulicę Targową 22. Dawny budynek przedszkola, staraniem społeczności szkoły, jest sukcesywnie rozbudowywany i adaptowany do rosnących potrzeb naszej szkoły.

Od 24 września 2010 r. uczniowie naszej szkoły mogą korzystać z nowo wybudowanego placu zabaw. W godzinach popołudniowych to miejsce służyć będzie całej lokalnej społeczności. Plac zabaw oraz wchodzące w jego skład mini boisko do gier zespołowych wybudowała firma RYMIX-BIS SA za kwotę 170 tyś zł. Budowa trwała dwa miesiące począwszy od 08.07.2010.

W lutym 2012 r. Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Legionowie podjął uchwałę o założeniu Gimnazjum, które nie może rozpocząć działalności z powodu braku odpowiedniego lokalu.