Start  /  Oferta edukacyjna  /  Szachy w szkole

Szachy w szkole

Serdecznie zapraszam na zajęcia koła szachowego!

W szkole przy ulicy Targowej 22 w Legionowie są prowadzone dla uczniów klas 1-6 lekcje nauki gry w szachy według autorskiego programu nauczania. Zajęcia prowadzi p. Leszek Bałda – nauczyciel, sędzia i trener szachowy. W 2009 roku został odznaczony brązową honorową odznaką Polskiego Związku Szachowego.

Dla wszystkich miłośników królewskiej gry oraz całej społeczności szkolnej została stworzona zakładka szachy w szkole. W niej wszelkie informacje o zajęciach szachowych, różnych turniejach szachowych organizowanych na terenie szkoły i turniejach zewnętrznych oraz konkursach w rozwiązywaniu motywów szachowe w postaci diagramów.

Serdecznie zapraszam na zajęcia koła szachowego!
- Klasowe turnieje szachowe.
- Konkursy w rozwiązywaniu diagramów szachowych.
- Zewnętrzne turnieje szachowe: partie P-5’, P-15’,P-30’, partie w tempie dłuższym z uczniami innych szkół z Legionowa.
- Turnieje na kategorie szachowe.
- VIII Turniej Szachowy o Puchar Pani Dyrektor SSP nr35.
- Otwarty turniej szachowy z okazji XXIII Finału WOŚP.
- VI Międzypokoleniowy Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta miasta Legionowo.
- Przygotowanie uczniów do turniejów pozaszkolnych w Legionowie i okolic.

 

SZACHY - WYCHOWANIE FIZYCZNE – GIMNASTYKA MÓZGU

Celem wprowadzenia lekcji szachów w naszej Szkole jest zwiększenie umiejętności matematycznych uczniów. Szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowania ważnych cech osobowości; jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja.

Cel jest realizowany poprzez nauczanie gry w szachy jako zajęć obowiązkowych w ramach 1 godziny wychowania fizycznego już od edukacji wczesnoszkolnej. Widzimy niezwykle pozytywny wpływ „królewskiej gry” nie tylko na rozwój intelektualny, ale także społeczny, psychiczny i ogólny dzieci i młodzieży. Twórca teorii inteligencji wielorakich, jednej z najpopularniejszych teorii psychologiczno-edukacyjnych naszych czasów amerykański profesor Howard Gardner, właśnie przy pomocy szachów ilustruje możliwości rozwoju dwóch z dziewięciu rodzajów inteligencji człowieka ( logiczno-matematyczna i przestrzenna).

Nauka gry w dostarcza dzieciom rozrywki i zabawy. Będzie doskonałą formą stymulowania ich rozwoju w wielu płaszczyznach. Najważniejsze z nich to:
- rozwój zainteresowań – dzieci poznają nową dyscyplinę, której istotą jest samodzielne, logiczne rozumowanie, łączące poszczególne elementy wiedzy w jedną harmonijną całość;
- aktywność twórcza – specyfika gry w szachy wyklucza odtwórcze traktowanie jakiegokolwiek zagadnienia. Wszelkie próby bezmyślnego naśladownictwa skazane są na niepowodzenie. Dziecko samo wykreuje wydarzenia na szachownicy i poniesie za nie odpowiedzialność;
- rozwijanie pamięci i uwagi – główną umiejętnością w szachach jest zdolność zreasumowania każdej pozycji w sposób dynamiczny, w kategoriach najważniejszych jej elementów. Cała szachownica zostaje ukształtowana w przestrzenno – czasową postać, czyli wzorzec. Towarzyszy temu rozwój wyobraźni wzrokowej i koncentracji;
- myślenie logiczno-wyobrażeniowe – ludzie myślą czasami za pomocą wyobrażeń, które są obrazami rzeczywistych doznań zmysłowych i ten właśnie rodzaj myślenia gra w szachy rozwija najpełniej;
- rozwój pozytywnych sfer osobowości – szachy kształtują poczucie obiektywizmu, uczą uznawania prawd innych ludzi, tolerancji i reakcji na niepowodzenia.