Start  /  Oferta edukacyjna  /  Klasy I-III szkoła podstawowa

Klasy I-III szkoła podstawowa

W szkole obowiązują zajęcia edukacyjne wg ramowych planów nauczania, o których mowa w Rozporządzeniu MENiS z dnia 23 marca 2009 r. (www.men.gov.pl) a ponadto:

Na I etapie edukacji – klasy I-III planowo

- Edukacja wczesnoszkolna w wymiarze 17 godzin tygodniowo.
- Lekcje muzyki, plastyki, wychowania fizycznego, etyki, zajęcia komputerowe prowadzone przez nauczycieli specjalistów w danej dziedzinie w wymiarze 1 godziny tygodniowo z każdego przedmiotu.
- Lekcje języka angielskiego w wymiarze 5 godzin tygodniowo, a dodatkowo 2 godziny nauczania zintegrowanego z nauczycielem j. angielskiego.
- Zajęcia na basenie raz w tygodniu
- Wychowanie fizyczne w wymiarze 1 godzina w sali gimnastycznej
- Transport dzieci na basen i lekcje wf.
- Szachy.
- Opieka pedagogiczna i świetlicowa
- Korzystanie z biblioteki szkolnej i pracowni komputerowej

Wszystkie te usługi opłacane są przez rodziców w ramach czesnego

Zajęcia pozalekcyjne dla klas I-III opłacane w ramach czesnego:

- Koła zainteresowań: matematyczne, j. angielskiego, wokalne, teatralne, plastyczne, szachowe, origami, komputerowe
- Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
- Logopedyczne
- Zajęcia na lodowisku (transport, opieka)
- Udział dzieci w zawodach i konkursach
- Udział w projektach edukacyjnych
- Konsultacje dla uczniów i rodziców

Zajęcia pozalekcyjne dla klas I-III oraz inne formy edukacji dodatkowo płatne:

- Warsztaty artystyczne
- Zajęcia sportowe organizowane przez firmy zewnętrzne np. Spektrum Sportu
- Wycieczki
- Zielona Szkoła
- Opłata egzaminu z j. angielskiego
- Pianino
- Hiszpański