Konkurs z języka angielskiego

Szanowni Rodzice, podarujcie 1% podatku
na SZKOŁĘ SWOJEGO DZIECKA

Rekrutacja 2020/2021

Szanowni Państwo,
W związku z zaistniałą sytuacją uprzejmie informuję, że zmieniły się zasady rekrutacji do klasy 1 w roku szklonym 2020/21.

Przyjmujemy zgłoszenia na nowy rok szkolny! - Zapraszamy do współpracy rodziców, którym leży na sercu dobro dzieci. Spotkania z Panią Dyrektor po wcześniejszym umówieniu się. Tel. +48 22 774 34 16. ***

Naszą szkołę wyróżnia

Nauczanie dwujęzyczne

Program dwujęzyczności w naszej szkole został wprowadzony, aby umożliwić uczniom jak najwyższy poziom kształcenia i jednocześnie rozwinąć w nich jak najwięcej kompetencji społecznych. Gwarantujemy naukę w wysoko stymulujących warunkach, nie zapominając o przyjaznej atmosferze pracy z uczniem.

Projekty edukacyjne

Podejmowane przez nas działania wspomagają m. in. edukację matematyczną, informatyczną, językową oraz budują wiedzę o współczesnym świecie. Celem naszej edukacji jest poszerzanie zainteresowań dzieci, nauka praktycznego wykorzystania wiedzy oraz kształtowanie umiejętności funkcjonowania w grupie.

Osiągnięcia uczniów

Za najważniejsze osiągnięcia naszej szkoły uważamy przede wszystkim liczne i wieloletnie sukcesy i wyróżnienia naszych uczniów w różnych konkursach. Nasi absolwenci dostają się do wymarzonych placówek na wyższym poziomie edukacyjnym i przynoszą chlubę swojej szkole.

czwartek, 24 czerwca 2021

List Prezesa Społecznego Towarzystwa Oświatowego z okazji zakończenia roku szkolnego

Drodzy Uczniowie,
Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy szkół,
Rodzice uczniów, Członkowie kół i Przyjaciele
Społecznego Towarzystwa Oświatowego więcej informacji

wtorek, 15 czerwca 2021

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego 2020/21 odbędzie się 25 czerwca 2021 w sali widowiskowej ratusza miejskiego, ul. Piłsudskiego 41. więcej informacji

wtorek, 18 maja 2021

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa podczas organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty

SZKOŁA działa w trybie reżimu sanitarnego. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących zaleceń opisanych w WEWNĘTRZNEJ PROCEDURZE BEZPIECZEŃSTWA W WARUNKACH PANDEMII COVID-19 więcej informacji