Rekrutacja

15 lutego 2018r. (czwartek) - godz. 18.00 Dzień Otwarty w SSP nr 35 STO:
spotkanie informacyjne z Dyrekcją Szkoły
i przedstawicielem Zarządu SKT nr 132 STO. Zapraszamy

Szanowni Rodzice, podarujcie 1% podatku na SZKOŁĘ SWOJEGO DZIECKA - więcej informacji *** Szanowni Rodzice, podarujcie 1% podatku na SZKOŁĘ SWOJEGO DZIECKA - więcej informacji *** Szanowni Rodzice, podarujcie 1% podatku na SZKOŁĘ SWOJEGO DZIECKA - więcej informacji *** Szanowni Rodzice, podarujcie 1% podatku na SZKOŁĘ SWOJEGO DZIECKA - więcej informacji ***

Naszą szkołę wyróżnia

Nauczanie dwujęzyczne

Program dwujęzyczności w naszej szkole został wprowadzony, aby umożliwić uczniom jak najwyższy poziom kształcenia i jednocześnie rozwinąć w nich jak najwięcej kompetencji społecznych. Gwarantujemy naukę w wysoko stymulujących warunkach, nie zapominając o przyjaznej atmosferze pracy z uczniem.

Projekty edukacyjne

Podejmowane przez nas działania wspomagają m. in. edukację matematyczną, informatyczną, językową oraz budują wiedzę o współczesnym świecie. Celem naszej edukacji jest poszerzanie zainteresowań dzieci, nauka praktycznego wykorzystania wiedzy oraz kształtowanie umiejętności funkcjonowania w grupie.

Osiągnięcia uczniów

Za najważniejsze osiągnięcia naszej szkoły uważamy przede wszystkim liczne i wieloletnie sukcesy i wyróżnienia naszych uczniów w różnych konkursach. Nasi absolwenci dostają się do wymarzonych placówek na wyższym poziomie edukacyjnym i przynoszą chlubę swojej szkole.

czwartek, 11 stycznia 2018

1% podatku na rzecz naszej szkoły

Samodzielne Koło Terenowe nr 132 STO w Legionowie - organ prowadzący Społeczną Szkołę Podstawową nr 35 im. Noblistów Polskich STO w Legionowie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Dzięki temu możemy pozyskać dodatkowe fundusze dla Szkoły, które są w całości przekazywane na wspieranie działań edukacyjnych prowadzonych w naszej placówce.

Numer KRS 0000027457

więcej informacji

poniedziałek, 1 stycznia 2018

Biblioteka szkolna proponuje następujące zabawy:

Przed feriami dla klas 4-7 „Znam tę książkę”. Polegać ona będzie na odgadnięciu 3 tytułów książek po zapoznaniu się ze słowami je charakteryzującymi.

Po feriach przez cały luty dla klas 1-3 „Mali detektywi na tropach bohaterów książek dziecięcych”. Zagadki będą umieszczane w poniedziałki i czwartki.
Miłej zabawy

środa, 6 grudnia 2017

Bożonarodzeniowe Konkursy Biblioteczne:

- dla klasy I na Laurkę dla Św. Mikołaja. Laurki należy przynosić do biblioteki do dn. 18 grudnia.
- dla klas 2-3 pisemny konkurs „ Tradycje Świąt Bożego Narodzenia” odbędzie się w bibliotece dnia 11 grudnia w czasie przerwy śniadaniowej o godz. 10.30
- dla klas 4-7 pisemny konkurs „ Tradycje Świąt Bożego Narodzenia” odbędzie się w bibliotece dnia 14 grudnia w czasie przerwy śniadaniowej o godz. 10.30