KONCEPCJA ROZWOJU
WIZJA I MISJA

KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Przyjmujemy zgłoszenia na nowy rok szkolny! - Zapraszamy do współpracy rodziców, którym leży na sercu dobro dzieci. Spotkania z Panią Dyrektor po wcześniejszym umówieniu się. Tel. +48 22 774 34 16. ***

Naszą szkołę wyróżnia

Nauczanie dwujęzyczne

Program dwujęzyczności w naszej szkole został wprowadzony, aby umożliwić uczniom jak najwyższy poziom kształcenia i jednocześnie rozwinąć w nich jak najwięcej kompetencji społecznych. Gwarantujemy naukę w wysoko stymulujących warunkach, nie zapominając o przyjaznej atmosferze pracy z uczniem.

Projekty edukacyjne

Podejmowane przez nas działania wspomagają m. in. edukację matematyczną, informatyczną, językową oraz budują wiedzę o współczesnym świecie. Celem naszej edukacji jest poszerzanie zainteresowań dzieci, nauka praktycznego wykorzystania wiedzy oraz kształtowanie umiejętności funkcjonowania w grupie.

Osiągnięcia uczniów

Za najważniejsze osiągnięcia naszej szkoły uważamy przede wszystkim liczne i wieloletnie sukcesy i wyróżnienia naszych uczniów w różnych konkursach. Nasi absolwenci dostają się do wymarzonych placówek na wyższym poziomie edukacyjnym i przynoszą chlubę swojej szkole.

piątek, 24 czerwca 2022

List Ministra Edukacji i Nauki na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazujemy list Ministra Edukacji i Nauki na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022. więcej informacji

czwartek, 25 listopada 2021

Egzamin ósmoklasisty 2022

Zapraszamy do zapoznania sie z informacjami na temat egzaminu ósmoklasisty.

więcej informacji

czwartek, 25 listopada 2021

Koncepcja rozwoju szkoły

My, pracownicy SSP 35 STO imienia Noblistów Polskich będąc świadomymi faktu, że w obecnym czasie następują szybkie zmiany norm społecznych, a nawet ich stopniowa dewaluacja oraz biorąc pod uwagę odpowiedzialność jaka ciąży na instytucjach edukacyjnych w kwestii wychowania młodych ludzi, którzy będą po nas kształtowali obraz mądrej, zasobnej i szczęśliwej ojczyzny, niniejszym postanawiamy przedstawić naszą wizję szkoły.

Koncepcja rozwoju szkoły - wizja i misja - do pobrania plik .pdf