Rekrutacja 2019/2020

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne z Dyrekcją Szkoły oraz Przedstawicielami Zarządu, które odbędzie się dnia 20 lutego 2019 r. o godzinie 18.00.

Przyjmujemy zgłoszenia na nowy rok szkolny! - Zapraszamy do współpracy rodziców, którym leży na sercu dobro dzieci. Spotkania z Panią Dyrektor po wcześniejszym umówieniu się. Tel. +48 22 774 34 16. ***

Naszą szkołę wyróżnia

Nauczanie dwujęzyczne

Program dwujęzyczności w naszej szkole został wprowadzony, aby umożliwić uczniom jak najwyższy poziom kształcenia i jednocześnie rozwinąć w nich jak najwięcej kompetencji społecznych. Gwarantujemy naukę w wysoko stymulujących warunkach, nie zapominając o przyjaznej atmosferze pracy z uczniem.

Projekty edukacyjne

Podejmowane przez nas działania wspomagają m. in. edukację matematyczną, informatyczną, językową oraz budują wiedzę o współczesnym świecie. Celem naszej edukacji jest poszerzanie zainteresowań dzieci, nauka praktycznego wykorzystania wiedzy oraz kształtowanie umiejętności funkcjonowania w grupie.

Osiągnięcia uczniów

Za najważniejsze osiągnięcia naszej szkoły uważamy przede wszystkim liczne i wieloletnie sukcesy i wyróżnienia naszych uczniów w różnych konkursach. Nasi absolwenci dostają się do wymarzonych placówek na wyższym poziomie edukacyjnym i przynoszą chlubę swojej szkole.

wtorek, 1 stycznia 2019

VIII edycja Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego

Serdecznie zapraszamy uczniów  do udziału w VII edycji Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego, który odbywa się w okresie III 2019 – V 2019.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas V-VII. Jego celem jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów w zakresie znajomości języka angielskiego oraz rozszerzanie i wzbogacanie swojej bazy językowej.

więcej informacji

sobota, 15 grudnia 2018

Zaproszenie na Wigilię

Zapraszamy całą społeczność szkolną oraz przyjaciół i absolwentów na spotkanie wigilijne, które odbędzie się w środę -19 grudnia 2018r. o godzinie 17.30 w Hotelu Mario w Zegrzu Południowym , ul. Warszawska 32.

Zaproszenie na Wigilię - wersja do druku więcej informacji

niedziela, 9 grudnia 2018

List Minister Edukacji Narodowej z 4 grudnia 2018 roku

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapozniania się z Listem Minister Edukacji Narodowej do Rodziców z 4 grudnia 2018 roku.

Ponadto poniżej przekazujemy ulotkę opracowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną.
W materiale tym opisano szczegółowo zasady rekrutacji, w tym terminy egzaminów i sposób punktowania.

Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.