Start  /  Oferta edukacyjna  /  Szkolny pedagog

Szkolny pedagog

  • Pomoc uczniom w budowaniu pozytywnego obrazu własnej osoby i nawiązywaniu dobrych relacji z innymi.
  • Zajęcia wychowawcze w grupach klasowych służące nabywania umiejętności społecznych, rozpoznawania emocji i radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz z zakresu profilaktyki.
  • Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dla uczniów klas V - VII.
  • Wsparcie rodziców w pełnieniu ról rodzicielskich.

Pedagog szkolny - prezentacja - plik .pdf