Start  /  Oferta edukacyjna  /  Szkolny pedagog

Szkolny pedagog

PRZYJDŹ Z KAŻDĄ SPRAWĄ,
Z KTÓRĄ NIE MOŻESZ SOBIE PORADZIĆ !

Pedagog szkolny to osoba, która ma na celu uzupełnianie, pogłębianie i rozszerzanie działalności dydaktyczno- wychowawczej prowadzonej w szkole.
Pedagog szkolny współpracuje z nauczycielami, dyrekcją, rodzicami, instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie (Poradnie Psychologiczno – pedagogiczne, Policja, Ośrodki Pomocy Społecznej, Sądy Rodzinne, Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze).
Głównym partnerem w pracy pedagoga jest UCZEŃ!

Zadania pedagoga szkolnego to między innymi:
1.Diagnozowanie środowiska uczniowskiego i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów,
2.Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
3.Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych,
4.Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,

Czego najczęściej oczekuje uczeń w kontaktach z pedagogiem?
Najczęściej poruszane problemy to:
– trudności w nauce
– brak akceptacji przez grupę rówieśniczą
– kłopoty osobiste i rodzinne
– niska samoocena
– potrzeba rozwijania indywidualnych zdolności
– okres dojrzewania
Pedagog prowadzi dla uczniów terapię pedagogiczną indywidualną i w grupach.

Uczniu, zwróć się do pedagoga gdy: 
• czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
• nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
• masz problemy rodzinne
• chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
• chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
• masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić
Przyjdź także z każdą sprawa, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.
PRZYJDŹ. POSTARAM SIĘ POMÓC.

Rodzicu zwróć się do pedagoga, gdy: 
• niepokoi Cię zachowanie dziecka
• zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się
• chcesz porozmawiać o dziecku i twoich z nim relacjach
• poturbujesz wsparcia w procesie wychowania
• masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc
• znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
ZAPRASZAM. POSTARAM SIĘ POMÓC.