Start  /  O szkole  /  Sport w naszej szkole

Sport w naszej szkole

„RUCH JEST ŻYCIEM” - Arystoteles

W ramach obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego w klasach I-VII przypada:
• 1 godzina gry w szachy
• 1 godzina zajęć na basenie (uczniowie są dowożeni na pływalnię)
W hali sportowej SPEKTRUM w Legionowie odbywają się zajęcia sportowe:
• W klasach I-III 1 godzina zajęć ruchowych z nauczycielem wychowania fizycznego
• W klasach IV-VI 2 godziny zajęć ruchowych
• W klasach VII-VIII 3 godziny zajęć ruchowych (w klasie VII-VIII nie ma zajęć z szachów)
• Zimą wszystkie klasy jeżdżą na lodowisko na zajęcia na lodzie.

Wychowanie fizyczne w klasach I-III odpowiada za obszar fizycznego rozwoju dziecka. Uczeń powinien osiągnąć:
• Sprawności motoryczne i sensoryczne tworzące umiejętność skutecznego działania i komunikacji,
• Świadomość zdrowotną z zakresie higieny, pielęgnacji ciała , odżywiania i trybu życia,
• Umiejętność wykorzystania własnej aktywności ruchowej w różnych sferach działalności człowieka: zdrowotnej, sportowej, obronnej, rekreacyjnej i artystycznej.
• Umiejętność organizacji bezpiecznych zabaw i gier zespołowych,
• Umiejętność respektowania przepisów gier i zabaw zespołowych i przepisów poruszania się w miejscach publicznych.

Wychowanie fizyczne w klasach IV-VIII obejmują:
• Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i oceny własnego rozwoju fizycznego oraz sprawności fizycznej,
• Zachęcanie do uczestnictwa w rekreacyjnych i sportowych formach aktywności fizycznej,
• Poznawanie i stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej,
• Kształtowanie umiejętności rozumienia związku aktywności fizycznej ze zdrowiem ,
• Kształtowanie umiejętności osobistych i społecznych sprzyjających aktywności fizycznej przez całe życie.