Start  /  Strefa ucznia  /  Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski jest organizacją powołaną przez uczniów, dla uczniów i złożoną z uczniów. Reprezentuje całą społeczność uczniowską i każdego ucznia indywidualnie. Współpracuje z dyrekcją, nauczycielami, administracją szkolną, świetlicą szkolną. Współdecyduje o życiu szkoły.