Start  /  Strefa rodzica  /  Opłaty

Opłaty

Szanowni Rodzice,

W dniu 5 grudnia 2016 r. Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 132 STO, na podstawie Statutu oraz §4 p.4. Umowy o Świadczenie Usług Edukacyjnych w Społecznej Szkole Podstawowej nr 35 zmienił wysokość czesnego. Od dnia 1 marca 2019 roku wysokość czesnego wynosi:

  • 940 złotych, (słownie: dziewięćset czterdzieści zł) za miesiąc przez okres 11 miesięcy (od września do lipca) dla klas 1-7;
  • 1034 zł (tysiąc trzydzieści cztery zł) przez 10 miesięcy (od września do czerwca) w klasie 8.


Decyzja o zmianie wysokości czesnego nie jest i nigdy nie była decyzją łatwą, dlatego Zarząd rozważał jej zasadność oraz wysokość przez prawie rok, od początku obecnej kadencji. Wyższa stawka czesnego wynika z wielu czynników, do najważniejszych należą:
- ostatnia podwyżka czesnego miała miejsce w roku 2009/2010, od tego czasu znacząco wzrosły koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, wzrosły też koszty zajęć na basenie o ponad 100%, wyższe są stawki za przewóz dzieci.
- stopniowo, na przestrzeni kilku ostatnich lat znacznie rozszerzona została oferta edukacyjna naszej szkoły, przy jednoczesnym braku wzrostu czesnego, (dodatkowe godziny języka angielskiego, lekcje bilingwalne, etat pedagoga, zwiększenie nadzoru w świetlicy, nieodpłatne koła zainteresowań, logopedia, reedukacja).

Pragniemy zaznaczyć, iż decyzja o zmianie wysokości czesnego podjęta została w trosce o bezpieczeństwo i stabilność finansową naszej szkoły. Dzięki dodatkowym wpływom będzie możliwe również dalsze rozszerzanie oferty edukacyjnej, wymiana i zakup nowego wyposażenia, pomocy naukowych  itd. Należy zaznaczyć, iż Szkoła i Stowarzyszenie są organizacjami "non profit", co oznacza, że całość zebranych środków przeznaczone jest na edukację naszych dzieci.

Z wyrazami szacunku,
Prezes Zarządu SKT nr 132 STO
Radosław Frydrych

Czesne miesięczne płatne jest na konto:

Samodzielne Koło Terenowe nr 132 Społecznego Towarzystwa Oświatowego
05-122 Legionowo, ul. Targowa 22,

74 1050 1012 1000 0090 3025 0162