Start  /  Strefa ucznia  /  Szkolny doradca zawodowy

Szkolny doradca zawodowy

Zajęcia z doradztwa zawodowego odbywają się w klasach VII i VIII w ramach zajęć z doradcą zawodowym.

Pozostali uczniowie realizują zagadnienia z zakresu doradztwa zawodowego w trakcie godzin z wychowawcą, lekcji przedmiotowych, a także wycieczek dydaktycznych i innych przedsięwzięć o charakterze zawodoznawczym.

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje ogół działań mających na celu prawidłowe przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych.

Jego główne zadania to:

  • zapoznawanie uczniów z koncepcją uczenia się przez całe życie i rynkiem edukacyjnym,
  • wspieranie ich w poznawaniu świata zawodów i rynku pracy,
  • inspirowanie do dokonywania samooceny i poznawania własnych zasobów,
  • udzielanie pomocy w nabywaniu umiejętności planowania i podejmowania decyzji związanych z dalszą ścieżką edukacyjną i zawodową.

Doradca zawodowy zapoznaje uczniów z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych, zasadami rekrutacji, a także z wybranymi zawodami, ścieżkami kształcenia, trendami zmian zachodzącymi na rynku pracy, zawodami przyszłości, zawodami deficytowymi i nadwyżkowymi.

więcej informacji w prezentacji w formacie .pdf