Start  /  O szkole  /  Dokumentacja szkolna

Dokumentacja szkolna

 • Statut
 • Regulamin
 • Ramowy plan nauczania
 • Program wychowawczy-profilaktyczny
 • Program Profilaktyki
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania
 • Przedmiotowe Systemy Oceniania
 • Program Wychowania Wielokulturowego
 • Polityka bezpieczeństwa internetowego
 • Regulamin korzystania z basenu
 • Regulamin wycieczek szkolnych oraz dokumentacja wycieczki
 • Zasady udzielania pomocy psych.-ped.
 • Regulamin Orła Szkoły Noblistów
 • Procedury bezpieczeństwa
 • Szkolny program pracy z uczniem mającym trudności w uczeniu się
 • Szkolny program Rozwijania zainteresowań I wspierania uzdolnień uczniów
 • Program *Bezpieczna kładka*
 • Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego