Start  /  Strefa rodzica  /  Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego

SEMESTR I – 1 WRZEŚNIA 2021 – 30 STYCZNIA 2022

Rozpoczęcie roku szkolnego1.IX.
kl.1-4, godz. 9.00
kl.5-8, godz.10.30
Zebranie z rodzicami (wychowawcy)1.IX.
kl.1-3 godz.17.00
kl.4-8 godz.19.00
Rada pedagogiczna16.IX., godz.17.00
Piknik integracyjny24.09.2021
Zebranie klasy 8 i 130.09.2021
Dzień Edukacji Narodowej
(obchodzimy 14.10 :) )
14.10.2021
Pasowanie klasy I14.10.2021
Konsultacje (spotkanie nauczycieli z rodzicami)25.XI. godz.17.00-20.00
Oceny proponowane15.12.2021
Zebranie z rodzicami (wychowawcy)16.12.2021
Ferie świąteczne23.XII – 31.XII.
Wystawienie ocen na II semestr25.01.2021
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna27.I. godz.17.00

Ferie zimowe 31.I.– 13.II. 2022

SEMESTR II – 14 LUTEGO – 24 CZERWCA 2022

Rada pedagogiczna plenarna (wnioski z I semestru i plany na II semestr)17.II. godz.17.00
Ferie wielkanocne14-19.IV.
Konsultacje (spotkanie nauczycieli z rodzicami)28.04.2021
Oceny proponowane18.05.2021
Zebranie z rodzicami (wychowawcy)19.05.2021
Egzaminy Ósmoklasisty24-26.V.
Zielona Szkoła (Bory Tucholskie)30.V. – 03.VI.
Wystawienie ocen na koniec roku10.06.2021
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna15.06.2021
Zebranie Kapituły Orła Białego20.06.2021
Przygotowanie świadectw, dyplomów etc.20-23.VI
Zakończenie roku szkolnego24.06.2021
Rada pedagogiczna plenarna28.06.2021

Dodatkowe dni wolne od pracy: 12.XI, 07.I., 17.VI :)