Start  /  O szkole  /  Zarząd SKT 132 STO  /  Nasza Wizja Szkoły

Nasza Wizja Szkoły

Zgodnie z Deklaracją Programową Społecznego Towarzystwa Oświatowego chcemy, aby Szkoła wychowywała twórczo, w sposób harmonijny, zachęcający do zdobywania wiedzy, rozwijający osobowość człowieka, promujący samodzielność.

Deklarację tę pragniemy wypełnić mając na uwadze, co następuje:

1. Chcemy, by osobisty kontakt między Dzieckiem a Nauczycielem przyczyniał się do rozwoju zdolności twórczych.

2. Pragniemy wszechstronnego rozwoju Dzieci, zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i radości życia.

3. Doceniając rolę Nauczycieli, pragniemy wspierać ich rozwój zawodowy, budowanie autorytetu i pozycji społecznej.

4. Zależy nam, aby relacje między Nauczycielami, Uczniami i Rodzicami oparte były na wzajemnym szacunku; aby Pracownicy Szkoły, Uczniowie i Rodzice spotykali się w przyjaznej atmosferze życzliwości i współdziałania.

5. Pragniemy współtworzenia Szkoły, która uczy według najlepszych programów, z uwzględnieniem potrzeb Uczniów, oczekiwań Rodziców i innowacyjnych pomysłów Nauczycieli.

6. Pragniemy, aby atrakcyjność lekcji i wzgląd na zainteresowania Dzieci zwiększały ich motywację do nauki, a Nauczycielom przynosiły satysfakcję z pracy.

7. Zależy nam, aby aktywna współpraca Szkoły z Rodzicami owocowała organizacją spotkań integracyjnych, imprez kulturalnych i sportowych, wycieczek, wystaw i aukcji oraz innych wydarzeń jednoczących naszą społeczność i tworzących jej swoistą kulturę organizacyjną.

 

Wizja Szkoły jest i będzie dla Zarządu wytyczną do określania celów i zadań szczegółowych przez cały okres jego kadencji i wierzymy, że będzie również drogowskazem właściwych postaw dla Rodziców, Nauczycieli i Dzieci.

Zarząd SKT STO nr 132
14.04.2010