Start  /  O szkole  /  Zarząd SKT 132 STO

Zarząd SKT 132 STO


W skład Obecnego Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 132 STO wchodzą:
- Radosław Frydrych- Prezes
- Jarosław Ciechański – Vice-Prezes
- Katarzyna Cierniak- Sekretarz
- Artur Poświata- Skarbnik
- Marcin Kusy- Członek

Członkowie Komisji Rewizyjnej objęli następujące funkcje:
- Agnieszka Banasiak - Przewodnicząca
- Katarzyna Cholewińska - Członek
- Katarzyna Felicka - Członek

Delegatem na XI Krajowy Zjazd Delegatów STO został Prezes Zarządu - p. Radosław Frydrych.

Skład Zarządu do dnia 26.02.2016r:
1. Radosław Frydrych –Prezes.
2. Jarosław Ciechański – Vice Prezes.
3. Agnieszka Banasiak – Skarbnik.
4. Katarzyna Cierniak – Sekretarz.
5. Katarzyna Felicka – Członek Zarządu.
6. Grzegorz Wdowiński – Członek Zarządu.

Komisję Rewizyjna w składzie:
1. Ewa Tarczoń – Przewodnicząca
2. Maria Kokoszczyńska.
3. Artur Poświata. 

Skład Zarządu do dnia 22.03.2013r:
Ewa Tarczoń (prezes)
Radosław Frydrych (wiceprezes)
Katarzyna Piotrowska-Cholewińska - sekretarz
Agnieszka Banasiak - skarbnik
Jarosław Ciechański - członek zarządu

Komisja rewizyjna:
Maria Jankowska - przewodnicząca
Kazimierz Jasiński - członek komisji rewizyjnej
Maria Kokoszczyńska - członek komisji rewizyjnej

Kontakt e-mail: 

Pierwszy skład zarządu za kadencji p. Ewy Tarczoń:

  • Ewa Tarczoń - prezes
  • Krzysztof Dąbkowski - viceprezes
  • Iwona Kupisiewicz - skarbnik
  • Renata Surmacz - sekretarz
  • Agnieszka Dąbkowska - członek zarządu

Drugi skład zarządu za kadencji p. Ewy Tarczoń:

  • Ewa Tarczoń - prezes
  • Witold Pasek - viceprezes
  • Iwona Kupisiewicz - skarbnik
  • Magdalena Wysocka - sekretarz
  • Roman Piotrowski - członek zarządu

Sprawozdania finansowe i merytoryczne SKT 132 STO w Legionowie, prowadzącego Społeczną Szkołę Podstawową nr 35 STO, publikowane są na stronie http://www.pozytek.gov.pl/, w zakładce Baza Sprawozdań Organizacji Pożytku Publicznego. Wystarczy wpisać nasz numer KRS: 0000027457.