Start  /  O szkole  /  Zarząd SKT 132 STO

Zarząd SKT 132 STO

SKT nr 132 STO
Skład Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 132 Społecznego Towarzystwa Oświatowego na kadencję w latach 2022 - 2025:

1.Paweł Dudziak – Prezes
2.Magdalena Dziczek – Wiceprezes
3.Tomasz Osipowicz – Skarbnik
4. Katarzyna Pająk – Sekretarz
5. Izabela Wierzchoń – Członek Zarządu

Numer konta:
Samodzielne Koło Terenowe nr 132 Społecznego Towarzystwa Oświatowego
ul. Targowa 22, 05-122 Legionowo
zarzad@sto35.plnr konta: 74 1050 1012 1000 0090 3025 0162

Rejestry
Krajowy Rejestr Sądowy – nr KRS: 0000027457
Główny Urząd Statystyczny – nr REGON: 015646101
Urząd Skarbowy – nr NIP: 536 176 45 72

Komisja Rewizyjna 132 SKT STO
1. Artur Krzyżewski - Przewodniczący KR
2.Małgorzata Such– Sekretarz KR
3. Mariusz Pawłowski – Członek KR

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w pracach 132 Samodzielnego Koła Terenowego STO, które jest organem prowadzącym naszą szkołę.

Członkami Samodzielnego Koła Terenowego STO mogą zostać zarówno rodzice oraz pozostali opiekunowie prawni uczniów naszej szkoły, jak również nauczyciele i inni pracownicy szkoły, a także pozostałe osoby, które pragną realizować cele statutowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Osoby chcące zostać członkami naszego Koła proszone są o wypełnienie deklaracji członkowskiej, którą należy złożyć w sekretariacie. Tam też można pobrać formularz deklaracji lub wziąć go ze strony internetowej - w zakładce Zarząd.

Członkowie Koła proszeni są o dokonywanie wpłat rocznej składki członkowskiej na rachunek Koła (ten, na który wpłacamy czesne). Zgodnie z art. 62 ust. 1 Statutu STO roczna składka członkowska w roku obrotowym 2021/2022 wynosi 58 zł i w przypadku dotychczasowych członków powinna być opłacona do 30 listopada 2021 roku.

Składka członkowska

Zarząd Główny STO informuje, że zgodnie z art. 62 ust. 1 statutu STO, roczna składka członkowska w roku obrotowym 2021/2022 wynosi 58 zł.

W myśl statutu STO roczna składka członkowska STO wynosi 1 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za drugi kwartał danego roku kalendarzowego. Zarząd Główny jest zobowiązany do dnia 31 sierpnia każdego roku ogłaszać na stronie internetowej Towarzystwa wysokość rocznej składki członkowskiej zaokrąglając ją do pełnych złotych w górę.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w II kwartale 2021 r. wyniosło 5774,13 zł (Dz.U. GUS 2021 r., poz. 29), stąd też składka członkowska obowiązuje w wysokości 58 zł.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 statutu STO roczna składka członkowska powinna być wpłacona do dnia 30 listopada każdego roku. 25% kwoty, jaka zostanie zebrana od członków danego Koła, Zarząd Koła odprowadza w terminie do dnia 31 grudnia danego roku na konto Zarządu Głównego Towarzystwa.