Start  /  O szkole  /  Zarząd SKT 132 STO

Zarząd SKT 132 STO

SKT nr 132 STO
Skład Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 132 Społecznego Towarzystwa Oświatowego na kadencję w latach 2019 - 2022:

1. Radosław Frydrych – Prezes
2. Sławomir Leszczyński– Wiceprezes
3. Paweł Sroka – Skarbnik
4. Joanna Afek – Sekretarz
5. Ewa Tarczoń – Członek Zarządu
6. Dorota Jachimczak – Członek Zarządu
7. Jolanta Samsel – Członek Zarządu

Numer konta:
Samodzielne Koło Terenowe nr 132 Społecznego Towarzystwa Oświatowego
ul. Targowa 22, 05-122 Legionowo
nr konta: 74 1050 1012 1000 0090 3025 0162

Rejestry
Krajowy Rejestr Sądowy – nr KRS: 0000027457
Główny Urząd Statystyczny – nr REGON: 015646101
Urząd Skarbowy – nr NIP: 536 176 45 72

Komisja Rewizyjna 132 SKT STO
1. Jarosław Ciechański - Przewodniczący KR
2. Małgorzata Paczoska – Sekretarz KR
3. Anna Żuchowska – Członek KR

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy do udziału w pracach 25 Samodzielnego Koła Terenowego STO, które jest organem prowadzącym naszą szkołę. Członkami Samodzielnego Koła Terenowego STO mogą zostać zarówno rodzice oraz pozostali opiekunowie prawni uczniów, jak również nauczyciele i inni pracownicy szkoły, a także pozostałe osoby, które pragną realizować cele statutowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Osoby chcące zostać członkami naszego Koła proszone są o wypełnienie deklaracji członkowskiej, którą należy złożyć w sekretariacie. Formularz deklaracji można pobrać z naszej strony internetowej (w zakładce SKT nr 132 STO, w Dokumentach Zarządu Koła) lub otrzymać w sekretariacie szkolnym. Członkowie Koła proszeni są o dokonywanie wpłat rocznej składki członkowskiej na rachunek Koła (podany powyżej). Zgodnie z art. 62 ust. 1 Statutu STO (http://www.sto.org.pl/czlonkostwo) roczna składka członkowska w roku obrotowym 2019/2020 wynosi 49 zł i w przypadku dotychczasowych członków powinna być opłacona do 30 listopada 2019 roku.