Start  /  O szkole  /  Zarząd SKT 132 STO

Zarząd SKT 132 STO

SKT nr 132 STO
Skład Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 132 Społecznego Towarzystwa Oświatowego na kadencję w latach 2022 - 2025:

Paweł Dudziak -Prezes
Izabela Wierzchoń - Wiceprezes
Robert Grysiński - Skarbnik
Julia Markowska - Sekretarz
Katarzyna Orłowska - Członek Zarządu

Numer konta:
Samodzielne Koło Terenowe nr 132 Społecznego Towarzystwa Oświatowego
ul. Targowa 22, 05-122 Legionowo
zarzad@sto35.plnr konta: 74 1050 1012 1000 0090 3025 0162

Rejestry
Krajowy Rejestr Sądowy – nr KRS: 0000027457
Główny Urząd Statystyczny – nr REGON: 015646101
Urząd Skarbowy – nr NIP: 536 176 45 72

Komisja Rewizyjna 132 SKT STO
Radosław Frydrych
Sławomir Leszczyński
Monika Lipka
Agnieszka Olechowicz - Prajsnar
Katarzyna Witkowska

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w pracach 132 Samodzielnego Koła Terenowego STO, które jest organem prowadzącym naszą szkołę.

Członkami Samodzielnego Koła Terenowego STO mogą zostać zarówno rodzice oraz pozostali opiekunowie prawni uczniów naszej szkoły, jak również nauczyciele i inni pracownicy szkoły, a także pozostałe osoby, które pragną realizować cele statutowe Społecznego Towarzystwa
Oświatowego.

Osoby chcące zostać członkami naszego Koła proszone są o wypełnienie deklaracji członkowskiej, którą należy złożyć w sekretariacie. Tam też można pobrać formularz deklaracji lub wziąć go ze strony internetowej - w zakładce Zarząd.

Członkowie Koła proszeni są o dokonywanie wpłat rocznej składki członkowskiej na rachunek Koła (ten, na który wpłacamy czesne) lub w kasie placówki. Zgodnie z art. 62 ust. 1 Statutu STO roczna składka członkowska w roku obrotowym 2021/2022 wynosi 66 zł i w przypadku dotychczasowych członków powinna być opłacona do 30 listopada 2022 roku.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 statutu STO roczna składka członkowska powinna być wpłacona do dnia 30 listopada każdego roku. 25% kwoty, jaka zostanie zebrana od członków danego Koła, Zarząd Koła odprowadza w terminie do dnia 31 grudnia danego roku na konto Zarządu Głównego Towarzystwa.