Start  /  O szkole  /  Zarząd SKT 132 STO  /  Walne Zebranie członków SKT nr 132 STO w Legionowie

Walne Zebranie członków SKT nr 132 STO w Legionowie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 lutego 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Samodzielnego Koła Terenowego nr 132 STO. W porządku obrad znalazły się wybory nowych władz koła. Podjęto również uchwałę dotyczącą kierunków działalności SKT nr 132 w nowej -XII kadencji. W drodze tajnego głosowania członkowie WZ wybrali Prezesa, Zarząd oraz Komisję Rewizyjną. Regulaminowa przerwa w obradach pozwoliła na ukonstytuowanie się nowych władz. Skład Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 132 Społecznego Towarzystwa Oświatowego:

1. Izabela Wierzchoń – Prezes
2. Paweł Wdowiak – Wiceprezes
3. Sławomir Leszczyński– Skarbnik
4. Joanna Afek– Sekretarz
5. Monika leszczyńska – Członek Zarządu
6. Monika Licińska– Członek Zarządu
7. Iwona Skrzypczak – Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna 132 SKT STO
1. Radosław Frydrych– Przewodniczący KR
2. Jarosław Ciechański – Sekretarz KR
3. Małgorzata Paczoska – Członek KR
4. Anna Żuchowska – Członek KR

Delegatem na XI Krajowy Zjazd Delegatów STO została Prezes Zarządu - p. Izabela Wierzchoń. Wszystkim członkom Koła dziękujemy za obecność i wytrwałość w głosowaniach. Zapraszamy do kontaktu i współpracy z Zarządem.