Start  /  O szkole  /  Zarząd SKT 132 STO  /  Walne Zebranie członków SKT nr 132 STO w Legionowie

Walne Zebranie członków SKT nr 132 STO w Legionowie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 marca 2017 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Samodzielnego Koła Terenowego nr 132 STO.     

Punktem porządku obrad był wybór nowego członka Komisji Rewizyjnej. W drodze tajnego głosowania członkowie WZ wybrali pana Mariusza Grochowskiego w miejsce ustępującej z tej funkcji pani Katarzyny Felickiej.

Dziękujemy za Państwa obecność, gratulujemy panu Mariuszowi i życzymy owocnej pracy na rzecz naszej szkolnej Społeczności!

W dniu 26 lutego 2016 r. w budynku naszej szkoły odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Samodzielnego Koła Terenowego nr 132 STO. W porządku obrad znalazły się wybory nowych władz koła. Podjęto również uchwałę dotyczącą kierunków działalności SKT nr 132 w nowej XI kadencji. W drodze tajnego głosowania członkowie WZ wybrali Prezesa, Zarząd oraz Komisję Rewizyjną. Regulaminowa przerwa w obradach pozwoliła na ukonstytuowanie się nowych władz.

Członkowie Zarządu objęli następujące funkcje:
- Radosław Frydrych- Prezes
- Jarosław Ciechański – Vice-Prezes
- Katarzyna Cierniak- Sekretarz
- Artur Poświata- Skarbnik
- Marcin Kusy- Członek

Członkowie Komisji Rewizyjnej objęli następujące funkcje:
- Agnieszka Banasiak - Przewodnicząca
- Katarzyna Cholewińska - Członek
- Katarzyna Felicka - Członek

Delegatem na XI Krajowy Zjazd Delegatów STO został Prezes Zarządu - p. Radosław Frydrych.

df