Start  /  O szkole  /  Trochę historii  /  Z historii naszej szkoły … kalendarium

Z historii naszej szkoły … kalendarium

1987 r. – na fali przemian ustrojowych pojawiają się organizacje i stowarzyszenia pozarządowe poszukujące nowej jakości w edukacji. Powstaje Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO).

1990 r. - z inicjatywy rodziców (Janusz Kubicki, Jarosław Kalinowski, Piotr Nowotny) tworzy się pierwsza w Legionowie Społeczna Szkoła Podstawowa nr 35 Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Organem prowadzącym placówkę jest Zarząd Koła Terenowego nr 132 STO wybrany spośród rodziców, natomiast nad realizowanym programem nauczania nadzór sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie . Szkołę tworzy wówczas mała grupka uczniów tzw. zerówka prowadzona przez p. Joannę Ziółkowską. Pierwszą siedzibą szkoły jest niewielka sala wynajmowana w MOK-u przy ul. Norwida 10.

1991 r. – liczebność uczniów szybko wzrasta; szkoła składa się już z trzech oddziałów (są dwie klasy I, jedna II i III). Placówka zajmuje sale Przedszkola nr 5 przy ul. Kwiatowej 80 w Legionowie. Dyrektorem zostaje p. Mirosław Wróblewski, a od grudnia 1991 r. rozpoczyna tu pracę p. Ewa Wróblewska, która nieprzerwanie uczy w naszej szkole do dziś.

1992 r. - chętnych kandydatów wciąż przybywa; późną jesienią Zarządowi Szkoły udaje się pozyskać duży budynek w Jabłonnie przy ul. Modlińskiej 103. Tu szkoła zadomowi się na wiele lat, stąd wyjdą w świat pierwsi absolwenci klasy VIII. Placówkę prowadzi p. Mirosław Wróblewski, a następnie p. Marek Pytlak.

1999 r. – zmienia się w Polsce system oświaty, wchodzi w życie nowa reforma sześcioklasowej szkoły podstawowej. Dyrektorem szkoły zostaje p. Bożena Pakuła.

2000/2001 r. – obchodzimy jubileuszowy rok 10 – lecia istnienia szkoły; następuje uroczyste nadanie szkole imienia Noblistów Polskich, powstaje hymn szkolny, wprowadza się logo szkoły i strój galowy.

2004 r. – z powodu wypowiedzenia umowy najmu budynku w Jabłonnie szkoła zmienia siedzibę, przenosząc się na ul. Targową 22 w Legionowie. Tu – w dawnym budynku przedszkola - uczą się klasy młodsze, natomiast zajęcia klas starszych odbywają się w salach domu parafialnego znajdującego się przy pobliskim kościele. Dyrektorem jest p. Marek Pytlak.

2005/2006 r. – Zarząd Szkoły podejmuje decyzję o rozbudowie budynku przy Targowej 22. Nowy dyrektor p. Kazimierz Jasiński czuwa nad pracami związanymi
z dostawieniem kontenera z salami dla klas starszych. Uczniowie klas I – VI uczą się od tej pory w tym samym miejscu.

2009/2010 r. – Dyrektorem szkoły zostaje pani Mariola Żurawlow – Glinka; wprowadza się dla chętnych uczniów egzaminy „Cambridge Examination in English” – młodzież uzyskuje stosowne do poziomu certyfikaty z języka angielskiego. Egzaminy te prowadzone są do dziś - szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym Cambridge Examination dla uczniów z całego powiatu.

Społeczność STO wybiera Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 132 STO w Legionowie. Prezesem zostaje pani Ewa Tarczoń a zastępcą pan Radosław Frydrych.

2010/2011 r. – 1 września 2010 dyrektorem zostaje pani Iwona Bekisz. Szkoła przechodzi gruntowny remont wewnątrz budynku. Obchodzimy kolejny jubileusz - XX – lecia istnienia placówki. Prezydent Miasta Legionowo otwiera przy szkole nowy plac zabaw. Zostajemy beneficjentami programu „Radosna Szkoła”, dzięki któremu pozyskujemy środki na zakup wyposażenia świetlicy szkolnej.

2011/2012 r. – to rok jubileuszowy Społecznego Towarzystwa Oświatowego – stowarzyszenie obchodzi XXV – lecie działalności; nasza szkoła organizuje z tej okazji konferencję naukową dla legionowskich nauczycieli. W szkole wymieniamy okna i modernizujemy pracownię komputerową i bibliotekę.

2012/2013 r. – w klasach wprowadza się nauczanie bilingwalne, wybrane przedmioty są prowadzone w języku polskim i angielskim. Kolejną innowacją pedagogiczną
w tym roku szkolnym jest powstanie „Ogródka Noblistów” do praktycznej nauki przyrody. Szkoła przeprowadza duży projekt współfinansowany przez UE - „Dziecięca Akademia Przyszłości”: Społeczność szkoły, wcielając w życie idee wolontariatu, aktywnie włącza się w akcje społeczne takie jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i Szlachetna paczka – inicjatywy te stają się tradycją szkoły. Realizujemy unijny projekt „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SSP nr 35 STO.

Zgodnie ze statutem STO odbywa się walne zebranie członków stowarzyszenia, które wybiera Zarząd na następną kadencję. Prezesem zostaje pan Radosław Frydrych.

2013/2014 r. – Podczas wakacji budynek szkoły zostaje docieplony, wykonano też nową elewację, którą zaprojektowała pani Małgorzata Mirkowska – Grabowska, nauczycielka plastyki. Do pierwszej klasy przychodzą sześciolatki.

Szkoła jest organizatorem Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego pod patronatem Starosty Powiatu Legionowskiego, Prezydenta Miasta Legionowo oraz Cambridge English LANG LTC. – od tej pory kontynuowanego corocznie. Wprowadzamy innowacje pedagogiczne i programy autorskie.

Decyzją Zarządu Szkoły 1 września 2013 roku rozpoczyna działalność Społeczne Przedszkole STO w Stanisławowie Drugim przy ul. Wolskiej 7a. w gminie Nieporęt.

2014/2015 r. – obchodzimy jubileusz XXV – lecia; szkoła zyskuje swój ważny symbol – zostaje nadany przez Rodziców i poświęcony przez biskupa K. Romaniuka sztandar ufundowany przez szkolną Społeczność i sponsorów. Wybiera się uczniów klasy VI do pierwszego Pocztu Sztandarowego.

2017/2018 r. – rok Jubileuszu 30 lecia Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Zmiany w systemie oświaty, powraca ośmioklasowa szkoła podstawowa – rozpoczyna zajęcia klasa VII. Zarząd Szkoły podejmuje decyzję o ponownej rozbudowie placówki. Prace rozpoczynają się w październiku 2017r.
W swej długoletniej działalności Szkoła wypracowała tradycje wyróżniające naszą placówkę; do najważniejszych należą:

 • Przyznawanie tytułu „Orła Szkoły Noblistów” absolwentowi Szkoły, który uzyskał najwyższe wyniki w nauce, egzaminie zewnętrznym, jest laureatem konkursów lub ma inne udokumentowane osiągnięcia.
 • Nobeliada – szkolny festiwal nauki i talentów artystycznych,
 • Święto Patrona Szkoły,
 • Święto Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego,
 • Pikniki rodzinne (jesienny i letni),
 • Wigilia szkolna z udziałem całej społeczności szkolnej, czyli rodziców, uczniów  i nauczycieli,
 • Śniadanie wielkanocne
 • Turniej szachowy o puchar Dyrektora Szkoły,
 • Koncert muzyczny uczniów,
 • Biwaki, czyli integracja klasy podczas wspólnego nocowania w szkole,
 • Świętowanie urodzin uczniów,
 • Wycieczki rowerowe – Świętojański Rajd Rowerowy,
 • Wyjazdy na zieloną szkołę, wycieczki śladami Noblistów Polskich, częste uczestnictwo  w kulturze.