Start  /  Oferta edukacyjna  /  Biblioteka  /  Regulamin Biblioteki Szkolnej

Regulamin Biblioteki Szkolnej

1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
2.Każdy uczeń obowiązany jest do zapoznania z regulaminem i przestrzegania go.
3. Czytelnicy korzystają z księgozbioru w wolnym dostępie.
4. Jednorazowo wypożyczyć można 1-3 książki.
5.Czytelnik może wypożyczyć książki wyłącznie na swoje nazwisko.
6. Nie można wypożyczonych książek oddawać samowolnie komu innemu.
7.Maksymalny czas wypożyczeń książki to miesiąc.
8. Uczeń, który ma nie oddaną w terminie książkę nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego do czasu zwrotu zaległych książek.
9. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez nauczyciela- bibliotekarza.
10. Czytelnicy opuszczający szkołę w trakcie roku szkolnego, zobowiązani są do zwrotu materiałów wypożyczonych z biblioteki.
11. Wszyscy uczniowie szkoły zobowiązani są do zwrotu wypożyczonych książek przed zakończeniem roku szkolnego.
12. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.