Start  /  O szkole  /  Zarząd SKT 132 STO  /  Składka członkowska

Składka członkowska

Zarząd Główny STO informuje, że zgodnie z art. 62 ust. 1 statutu STO, roczna składka członkowska w roku obrotowym 2023/2024 wynosi 74 zł.

W myśl statutu STO roczna składka członkowska STO wynosi 1 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za drugi kwartał danego roku kalendarzowego. Zarząd Główny jest zobowiązany do dnia 31 sierpnia każdego roku ogłaszać na stronie internetowej Towarzystwa wysokość rocznej składki członkowskiej zaokrąglając ją do pełnych złotych w górę.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w II kwartale 2023 r. wyniosło 7364,30 zł (Dz.U. GUS 2023 r., poz. 29), stąd też składka członkowska obowiązuje w wysokości 74 zł. Płatności należy dokonać do dnia 31 listopada.

DANE DO WPŁAT:
Społeczne Towarzystwo Oświatowe
ul. Nowy Świat 39
00-029 Warszawa
nr konta: 63 1090 1014 0000 0001 5186 6849
W tytule przelewu prosimy wpisać numer koła, imię, nazwisko oraz czego dotyczy płatność
 “SKT nr 1, Jan Kowalski, opłata za składkę członkowską 2023/24”.

Wysokość składki członkowskiej w poprzednich latach obrotowych:
2022/2023 – 66,00 zł.
2021/2022 – 58,00 zł.
2020/2021 – 53,00 zł.
2019/2020 – 52,00 zł.
2018/2019 – 49,00 zł.
2017/2018 – 45,00 zł.
2016/2017 – 43,00 zł.
2015/2016 – 41,00 zł.
2014/2015 – 40,00 zł.
2013/2014 – 38,00 zł.