Start  /  Strefa ucznia  /  Samorząd uczniowski  /  Plan pracy

Plan pracy

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Społecznej Szkoły Podstawowej nr 35 im. Noblistów Polskich w Legionowie na rok szkolny 2015/16

Samorząd Uczniowski jest organizacją powołaną przez uczniów, dla uczniów i złożoną z uczniów. Reprezentuje całą społeczność uczniowską i każdego ucznia indywidualnie. Współpracuje z dyrekcją, nauczycielami, administracją szkolną, świetlicą szkolną . Współdecyduje również o życiu szkoły.

CEL GŁÓWNY

Rozwijanie samorządności wśród uczniów

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Reprezentowanie ogółu uczniów szkoły.
Uczenie samorządności i aktywności na forum szkoły
i poza nią.
Uczenie demokratycznych form współżycia.
Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.
Uczenie odpowiedzialności moralnej za podejmowane zadania.
Kształtowanie modelu ucznia aktywnego, umiejętnie współpracującego w zespole.
Realizowanie zadań związanych z edukacją regionalną, zdrowotną, ekologiczną; wolontariat.
Kultywowanie tradycji i zwyczajów świątecznych.

ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

Opiekun Samorządu Uczniowskiego czuwa nad całokształtem prac samorządu.
Pośredniczy między uczniami a Dyrektorem i innymi nauczycielami.
Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską.
Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SAMORZĄDU SZKOLNEGO:

MIESIĄC

ZADANIA DO REALIZACJI

TERMIN

ODPOWIEDZIALNY

 

Wrzesień

Przygotowania do jubileuszu 25-lecia szkoły i nadania sztandaru.

- Wolontariat : kolejna edycja akcji „Pola Nadziei”

  • wrzesień

 

23.IX – szkolny piknik integracyjny.

Uczniowie, opiekun SU

 opiekun SU

Październik

-Zorganizowanie i przeprowadzenie debaty oraz  wyborów do Samorządu Uczniowskiego 2015/16

 

-Konsultacje uczniowskie, uruchomienie skrzynki pomysłów do pracy Samorządu Uczniowskiego

-Spotkanie z Dyrektorem Szkoły inaugurujące pracę nowego Samorządu Szkolnego – omówienie  planu pracy na nowy rok szkolny

-Zagospodarowanie tablicy  Samorządu  Uczniowskiego

-Święto Komisji Edukacji Narodowej – przygotowanie życzeń i upominków („kaganki oświaty”) dla wszystkich pracowników szkoły

- zainicjowanie rocznej akcji „szczęśliwego numerka”, opracowanie i wywieszenie na tablicy samorządowej obowiązujących zasad

 

-Zainicjowanie akcji „Znicze na opuszczonych grobach”; wyjście na pobliski cmentarz, porządkowanie zaniedbanych grobów, zapalenie zniczy

 

 do 12 października

 

 

do 20.X.

 

 

do 30.X.

 

 

23. X.

 

 14.X.

 

 

trzeci tydzień X

 

 

 

30 - 31.X.

 

opiekun SU

 

 

 Samorząd Uczniowski, opiekun 

 

Samorząd Uczniowski,  opiekun  SU 

 

 opiekun SU, uczniowie kl. V

 

Mały i Duży Samorząd, opiekunowie

 

 

Samorząd Uczniowski, opiekun, 

 

 

Samorząd, opiekun, wychowawcy

Listopad

- Wznowienie „czerwonej skrzynki” na listy uczniów, którzy mają problemy i potrzebują wsparcia samorządu, nauczycieli, dyrekcji

- Udział w akcji „Góra grosza”

- Akcja charytatywna „Okulary dla Afryki”

-Zorganizowanie dyskoteki andrzejkowej -  wróżby i zabawy

-Przygotowanie gazetki czytelniczej „Giełda bestsellerów – co warto przeczytać ?”

od 2.XI .

 

 

 

 

30. XI.

 

29.XI

samorząd, opiekun SU

 

 

   opiekun SU, wychowawcy

samorząd, opiekun SU

opiekun SU, wychowawcy

 

SU

Grudzień

- Obchody mikołajek na wesoło (elementy stroju, upominki, dekoracja szkoły); zwyczaje mikołajkowe w innych krajach

-Akcja charytatywna: Czytamy książki dzieciom w szpitalu

- Akcja charytatywna: Szlachetna Paczka

-Świąteczna dekoracja klas

 

-Zorganizowanie kiermaszu kart świątecznych oraz ozdób świątecznych

-Pomoc w przygotowaniu uroczystości szkolnej Wigilii

6.XII

 

 

 

 

II tydzień XII

II/III tydzień .XII

 

 

opiekun  SU i MSS, nauczyciel plastyki, rodzice 

 

SU, opiekun

 

Rodzice, SU, opiekun, dyrekcja

 Uczniowie, nauczyciel świetlicy, nauczyciel plastyki

opiekun SU i MSS,  nauczyciel plastyki

 

 

Styczeń

-Współpraca z organizatorami Finału WOŚP, pomoc w zorganizowaniu loterii

-Konkurs dla klas na najzabawniejszego bałwana

-Wizyta w schronisku dla zwierząt, przekazanie karmy i innych zebranych akcesoriów.

I

 

 

 

31.I.

opiekun MSS,  opiekun SU

 

Mały i Duży Samorząd, opiekunowie 

opiekun SU

Luty

-Przygotowanie i przeprowadzenie ankiety dla uczniów: „Moja szkoła”.

-Obchody walentynek (strój, zorganizowanie poczty walentynkowej)

 

do 15 II

 

14.II

SU, opiekun SU

 

SU

 

Marzec

-Obchody powitania wiosny, przygotowanie marzanny, ogłoszenie Dnia Wiosennego Stroju

-Zbiórka makulatury i zużytych baterii

 

- Dzień św. Patryka – irlandzkie zabawy, konkurs na irlandzki taniec

 

21.III

 

 

 

 

 

opiekun SU, wychowawcy

 

 opiekun SU, wychowawcy

 

SU, opiekun SU, 

Kwiecień

-Szkolny Dzień Fantazyjnego Stroju  (prima aprilis)

- Akcja charytatywna: zbiórka książek dla Białorusi

 

1.IV

 

opiekun SU              

 

opiekun SU             

Maj

-Festiwal Nauki – przygotowanie stacji (zadania z różnych przedmiotów)

- Ogłoszenie tygodnia bez testu/sprawdzianu ( w porozumieniu z nauczycielami)

- Przeprowadzenie ankiety czytelniczej: Bestseller kl. IV-VI.

 

 

SU, Opiekun SU

 

 

 SU, opiekun SU                       

Czerwiec

-Dzień Dziecka  na zielonej szkole – zorganizowanie bitwy na balony

-Zorganizowanie kiermaszu używanych podręczników

- pożegnanie klasy VI – wspólne popołudniowe wyjście klas IV-VI do kina

-Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego. Spotkanie zamykające pracę w roku szkolnym 2015/16

-Podsumowanie współpracy z MSU

Ewaluacja działań.

 

1.VI

 

po 20 VI.

 

III tydzień

 

do 23.VI

opiekun SU, MSS,      wychowawcy klas

 opiekun SU, wychowawcy klas    

 

opiekun SU

 opiekun MSS i SU  

opiekun SU

 

 

 

Plan pracy samorządu ma charakter otwarty. Samorząd Uczniowski będzie wspierał i włączał się  w akcje organizowane na terenie szkoły.

 Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Bożena Pakuła