Start  /  Strefa ucznia  /  Samorząd uczniowski  /  Wybory

Wybory

W tym roku szkolnym postanowiliśmy zorganizować prawdziwie demokratyczne wybory do władz Samorządu Uczniowskiego. Pomocna w tym przedsięwzięciu była współpraca z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz wzory dobrej praktyk z akcji „Samorządy mają głos 2017!”.

Na początku powołana została Komisja do spraw organizacji wyborów do SU, w której skład weszli uczniowie z SU 2016/2017 oraz wolontariusze. Komisja podjęła ścisłą współpracę z opiekunkami Dużego i Małego Samorządu: panią Małgorzatą Mirkowską-Grabowską oraz panią Katarzyną Dudkowską.

Pierwszym ważnym wydarzeniem była organizacja debaty przedwyborczej, podczas której społeczność uczniowska miała okazję mogła poznać kandydatów i ich programy. Do Małego Samorządu uczniów klas I-III (wg kolejności alfabetycznej) kandydowali: Baliszewska Pola, Czarnecki Adam, Frydrych Emilia, Kacprzak Natalia, Paczoska Magdalena, Pałys Zuzanna, Pietruszka Izabela, Szczepański Marcel, Tański Jan, Wąs Agnieszka i Wolanowska Nikola.

Do Dużego Samorządu uczniów klas IV-VII kandydowali: Kocik Julia, Paczoska Katarzyna, Perowicz Tomasz, Ścioch Maja, Ścioch Pola i Wałęga Olivier.

Podczas debaty uczniowie mieli okazję zapoznać się również z ordynacją wyborczą oraz poznać zasady oddania ważnego głosu. Przypomniana została również konieczność przyniesienia legitymacji szkolnej, będącą dokumentem uprawniającym do głosowania.

Kandydaci byli zobowiązani do zebrania głosów poparcia na listach elektoratu oraz przygotowania ciekawej autoprezentacji w formie plakatów. Podczas debaty odpowiadali zaś na sześć kluczowych pytań:
1. Dlaczego chcesz być członkiem zarządu SU/dlaczego kandydujesz na to stanowisko?
2. Jakie masz cechy/umiejętności przywódcze?
3. Jakim sukcesem z najróżniejszych dziedzin możesz się pochwalić?
4. Jaką nową aktywność chciałbyś/chciałabyś zorganizować dla uczniów w szkole?
5. Jaki widzisz problem w szkole i jak chciałbyś/chciałabyś go rozwiązać?
6. Co możesz wnieść do SU w tym roku? Prosimy o konkrety!

Biorąc pod uwagę fakt, że w dniu debaty, 28 IX 2017 r. w szkole była przerwa w dostawie energii elektrycznej, odpowiedź na ostatnie pytanie nabrało dodatkowo symbolicznego znaczenia a nasze spotkanie z kandydatami otrzymało roboczą nazwę „Debata bez ściemy” :)

W piątek 29 IX 2017 r. nastał dzień wyborów. Przygotowaliśmy wszystko zgodnie z procedurami CEO. Zależało nam by nasze wybory do władz SU spełniały kryteria demokracji i żeby były: powszechne, równe, bezpośrednie, tajne, większościowe.

Uprzedziliśmy wszystkie klasy gdzie i kiedy odbędą się wybory. Odpowiednio oznakowaliśmy szkołę, by droga do lokalu wyborczego była jak najprostsza.

Przygotowaliśmy listy osób uprawnionych do głosowania z miejscami na podpis.

Pobraliśmy wzory kart do głosowania z platformy CEO.

Wydrukowaliśmy odpowiednią ilość kart do głosowania do Małego i Dużego Samorządu i podbiliśmy je pieczątką szkolną.

Przygotowaliśmy lokal wyborczy, w którym znajdowały się: stół i krzesła dla komisji, wydzielone miejsce do głosowania oraz zaplombowana przed otwarciem urna do wrzucania głosów. W tym roku lokalem wyborczym została nasza jadalnia. Urządzenie lokalu gwarantowało tajność głosowania oraz zapewniało spokój i porządek.

Po kolei klasy przychodziły do lokalu wyborczego, w którym jeszcze raz przypominane było jak należy poprawnie oddać głos. Członkowie komisji sprawdzali na podstawie legitymacji tożsamość zgłaszających się wyborców oraz wydawali im karty do głosowania. Wyborcy potwierdzali otrzymanie karty, składając podpis przy swoim nazwisku na liście osób uprawnionych do głosowania. Każdemu z nich komisja mogła wydać tylko jedną kartę do głosowania.

Po zakończeniu głosowania komisja otworzyła urnę (w trakcie głosowania nikomu nie wolno tego robić pod groźbą unieważnienia wyborów) i przystąpiła do obliczania wyników.

W pierwszej kolejności sprawdzono, ile głosów zostało oddanych – nasza skrupulatna komisja porównała liczbę oddanych głosów z liczbą wydanych kart do głosowania. Wszystko się zgadzało-na Mały Samorząd oddano 39 głosów, na Duży-53.

Tutaj należy podać nasz swoisty rekord, będący niewątpliwym sukcesem organizatorów wyborów-wszystkie głosy były ważne i zostały oddane prawidłowo.

Na zakończenie swojej pracy komisja wypełniła protokoły wyborcze, uwzględniając wszystkie dane uzyskane podczas liczenia głosów. I tak wyniki głosowania kształtują się następująco:

Skład Małego Samorządu:
1 miejsce: Marcel Szczepański-25%
Zuzanna Pałys-25%
2 miejsce: Magdalena Paczoska-15%
Emilia Frydrych-15%
3 miejsce: Kacprzak Natalia-10%
Adam Czarnecki-10%
 

Skład Dużego Samorządu:
1 miejsce: Tomasz Perowicz-34%
2 miejsce: Julia Kocik-26%
3 miejsce: Olivier Wałęga-17%
4 miejsce: Pola Ścioch-11%
5 miejsce: Maja Ścioch-7,5%
6 miejsce: Katarzyna Paczoska-4,5%

 

Po wyborach, na skutek braku skarg do rozpatrzenia komisja ogłosiła ważność wyników wyborów.

Teraz przed nowo wybranym Samorządem Uczniowskim czekają kolejne zadania.

Trzeba ustalić plan pracy, skonstruować harmonogram działań i przydzielić zadania do wykonania, żeby jak najlepiej wykorzystać swoją energię i pasję, oraz prawo do działania w szkole i społeczności lokalnej.

Planujemy powołać Radę Stróżów Prawa-reprezentantów klas, którzy obok Samorządów Klasowych będą pracowali nad stworzeniem jak najlepszej dokumentacji szkolnej-regulaminu i ordynacji wyborczej.

Przed nami nawiązanie współpracy z Dyrekcją szkoły, zorganizowanie pierwszego spotkania, podpisanie kontraktu oraz ustalenia zasad komunikacji.

Organizacja demokratycznych wyborów to dopiero początek. Przed nami kolejny krok. Zgłosiliśmy się do programu CEO „Szkoła Demokracji”, w którym będziemy wspierać samorządność i oddolną aktywność uczniów. Dzięki udziałowi będziemy rozwijać w uczniach i uczennicach postawę obywatelską, uczyć ich współdecydowania i dbania o swoje najbliższe otoczenie – teraz i w przyszłości.

Cała nasza społeczność, zarówno uczniowie jak i nauczyciele, będą rozwijać konkretne umiejętności: planowania działań w szkole, komunikacji i wspólnego podejmowania decyzji.

W każdym z 7 obszarów czekają na nas propozycje wyzwań, jakie zespół szkolny może podjąć, żeby zmienić swoją szkołę.

Zadaniem władz SU, czyli wybranej w wyborach reprezentacji społeczności szkolnej, jest włączanie w działanie jak największej liczby uczniów, mobilizowanie do działania. Zarząd samorządu uczniowskiego nie ma kompetencji do kierowania życiem szkoły – ma za zadanie pomagać innym odnaleźć swoje w niej miejsce i rozwiązywać problemy, które dotyczą wszystkich uczniów.