Start  /  Oferta edukacyjna  /  Zajęcia pozalekcyjne  /  Tutoring

Tutoring

Tutoring szkolny to efektywne wsparcie dla pracy dydaktycznej oraz wychowawczo- opiekuńczej. Tutor – indywidualny opiekun ucznia, poprzez budowanie relacji, współpracę i wsparcie podopiecznego, ma okazję poznawać jego potencjał i skutecznie pracować nad rozwojem jego mocnych stron. Relacja tutorska staje się bazą rozwoju  dla ucznia i nauczyciela. Trójka podopiecznych z klasy 5 realizuje swoje cele edukacyjne i rozwojowe pod opieką p.Ewy Wróblewskiej. Spotkania odbywają 1 raz w tygodniu w czasie 1 godziny lekcyjnej. Cała grupa tutorska tworzy przyjazne środowisko, w którym jest czas na realizowanie każdej potrzeby i obranych celów, poznawanie sposobów uczenia się, swoich talentów, uczuć.