Start  /  Oferta edukacyjna  /  Zajęcia pozalekcyjne  /  Wesołe spotkania z matematyką

Wesołe spotkania z matematyką

Koło matematyczne dla Czwartoklasistów- Wesołe spotkania z matematyką -rozwija uzdolnienia i zainteresowania matematyczne uczniów. Udział w zajęciach stwarza warunki rozwoju i doskonalenie umiejętności dzieci. Różnorodność form i metod pracy rozbudza i kształtuje zainteresowania matematyczne. Opanowanie umiejętności wykorzystania najprostszych pojęć geometrii np. z tangramem pozwala na rozwój wyobraźni przestrzennej. Doskonalenie zdobytych umiejętności w rozwiązywaniu problemów matematycznych, sprawnym wykonywaniu obliczeń i nabywanie nowych umiejętności odbywa się na platformach edukacyjnych Squla i Eduelo.

Spotkania uczniów odbywają się 1 raz w tygodniu pod opieką p. Ewy Wróblewskiej