Start  /  Oferta edukacyjna  /  Świetlica  /  Regulamin Świetlicy Komputerowej

Regulamin Świetlicy Komputerowej

 1. Świetlica Komputerowa jest miejscem, w którym uczniowie korzystają z komputerów po zakończeniu zajęć szkolnych.
 2. W Świetlicy Komputerowej uczniowie korzystają ze sprzętu komputerowego i oprogramowania pod opieką nauczyciela. Dostęp do niedozwolonych programów i stron internetowych zablokowany jest przez program Beniamin.
 3. Uczeń chcący skorzystać z zajęć Świetlicy Komputerowej zgłasza ten fakt nauczycielowi świetlicy, również chęć opuszczenia w/w zajęć uczeń zgłasza nauczycielowi.
 4. Podczas przebywania na Świetlicy Komputerowej uczniów obowiązuje:
 • Regulamin Pracowni Komputerowej,
 • Kodeks 2.0,
 • Ogólne zasady regulujące przebywanie uczniów na terenie szkoły

Z w/w dokumentami uczniowie zapoznawani są na zajęciach komputerowych i wychowawczych.

 1. Czas przebywania ucznia w Świetlicy Komputerowej:
 • Jednorazowo uczeń  może korzystać z komputera nie dłużej niż 1 godzinę zegarową (wyjątkiem jest konieczność odrobienia lekcji za pomocą multimediów),
 • Przerwy pomiędzy pobytami ucznia w Świetlicy Komputerowej muszą wynosić co najmniej 30 min. – w tym czasie dzieci biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych lub są pod opieką innego wychowawcy świetlicy,
 • Rodzice mogą indywidualnie zadecydować o czasie przebywania w Świetlicy Komputerowej ich dziecka, w tym celu proszeni są o pozostawienie informacji u wychowawcy świetlicy, wychowawcy klasy lub w sekretariacie.
 1. W Świetlicy Komputerowej uczniowie mają prawo:
 • grać w gry, w których granie nie jest sprzeczne z zasadami panującymi w pracowni (zakazane są gry pokazujące przemoc i agresje lub zawierające inne treści niepożądane),
 • korzystać z edukacyjnych programów internetowych, edytorów tekstu, grafiki itp.
 • poszerzać swoją wiedzę informatyczną w oparciu o pomoc nauczyciela lub pracę samodzielną.
 • odrabiać prace domowe korzystając z dostępnego sprzętu multimedialnego.
 1. Wszystkie uszkodzenia sprzętu komputerowego, niepokojące informacje wyświetlające się na monitorze lub sytuacje problemowe dla ucznia  muszą być natychmiast zgłaszane nauczycielowi Świetlicy Komputerowej.

Magdalena Krupska
Wychowawca Świetlicy Komputerowej