Start  /  Oferta edukacyjna  /  Świetlica  /  Ramowy Rozkład Dnia

Ramowy Rozkład Dnia

W naszej świetlicy obowiązuje ramowy rozkład dnia, który warunkuje prawidłową realizację założeń programowych. Jest dostosowany do wieku i specyficznych potrzeb dzieci, do warunków lokalowych, zachowuje właściwe proporcje między zajęciami, przewiduje odpowiednią ilość zajęć na świeżym powietrzu, jest elastyczny.

Świetlica jest przyjazna i "otwarta", dlatego też wszyscy uczniowie naszej szkoły wiedzą, że mogą w niej atrakcyjnie i bezpiecznie spędzić czas w oczekiwaniu na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne lub bezpieczny powrót do domu.

13.00 - 13.15 - Zbieranie się dzieci w świetlicy, przygotowanie do obiadu, mycie rąk.

13.15 - 13.45 - Obiad. Zjedzenie drugiego śniadania przez dzieci, które nie korzystają z obiadów.

13.45 - 14.30 - Odpoczynek poobiedni oraz po zajęciach obowiązkowych. Zabawy na świeżym powietrzu, zabawy integracyjne/zabawy z chustą animacyjną.

14.30 - 15.15 - Odrabianie zadań domowych/ciche czytanie literatury dziecięcej.

15.15 - 16.00 - Zajęcia prowadzone przez wychowawców, związane z tematami miesiąca. Zajęcia plastyczno-techniczne. Zajęcia komputerowe. Zajęcia językowe. Zajęcia wychowawcze.

16.00 - 16.45 - Zabawy dowolne. Konkursy, quizy, zagadki, rebusy. Zajęcia sportowe.

16.45 - 17.15 - Różne formy pracy z książką. Nauka własna pod opieką nauczyciela.

17.15 - 17.45 - Zajęcia według zainteresowań dzieci. Odpoczynek, zabawy dowolne.

17.45 – 18.00 - Porządkowanie sali świetlicowej, oczekiwanie na Rodziców.

Dzienny rozkład zajęć jest dokumentem podlegającym modyfikacjom zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami dzieci.