Start  /  O szkole  /  Projekty i programy  /  Międzyprzedmiotowe projekty

Międzyprzedmiotowe projekty klas 1-3

Projekt „Czas wokół nas”.

W poniedziałek 14 marca odbyło się w klasie 3 spotkanie podsumowujące działania w klasowym projekcie „Czas wokół nas”. Uczniowie zrealizowali miesięczny projekt edukacyjny, który pozwolił im zgłębić pojęcie czasu. Wszystkie działania realizowane były podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej i odbywały się zespołowo. Temat projektu pozwolił na integrację treści z zakresu edukacji matematycznej, przyrodniczej, polonistycznej, plastycznej, technicznej i społecznej. Podczas prezentacji projektu Trzecioklasiści przedstawili efekty pracy w postaci map myśli o czasie, plakatów na temat rodzajów kalendarzy, urządzeń mierzących czas dawniej i dziś oraz postaci Mikołaja Kopernika i jego odkrycia. Pokazali makietę Układu Słonecznego, kalendarz urodzinowy oraz samodzielnie zilustrowaną książeczkę z zagadkami o czasie.
Na zakończenie spotkania zaproszeni goście: nauczyciele, rodzice i koledzy z 1 i 2 klasy obejrzeli przedstawienie pt. "Baśń o dwunastu miesiącach" zaś wszyscy Trzecioklasiści otrzymali dyplomy za aktywny udział w projekcie.

Projekt bilingwalny "Goldilooks"

Projekt E-twinning "I jak tu żyć bez wody?"