Start  /  O szkole  /  Projekty i programy  /  Tutoring

Tutoring

Tutoring w SSP 35
Tutoring to spotkania tutora (nauczyciela) i podopiecznego. Tutoriale (indywidualne spotkania tutora z podopiecznym) są często wydarzeniami, w których dzieje się prawdziwa edukacja. To czas smakowania zdobytej wiedzy, niespiesznych poszukiwań, snucia refleksji, odnajdywania połączeń między ideami i faktami, szukania praktycznych zastosowań naukowych odkryć. W czasach pośpiechu i edukacji, która gubi swój sens, to prawdziwa oaza i ratunek dla ucznia, nauczyciela, dla szkoły. Mocną stroną tutoringu jest również jego dydaktyczna skuteczność i długotrwałość efektów. Dysponujący odpowiednimi narzędziami tutor jest w stanie w ciągu cyklu 8 spotkań zrealizować określony wspólnie z podopiecznym cel.
Tutor to ktoś, kto pracuje w relacji jeden na jeden. Tutor (z łaciny – opiekun) potrafi pokierować integralnym rozwojem młodego człowieka, trafnie rozpoznać jego potencjał, wspólnie wyznaczyć ścieżkę rozwoju naukowego, osobistego i społecznego, uważnie podchodzić do wyników jego prac, zmotywować do długotrwałej współpracy i znajdować w niej obopólną radość.

Tutor potrafi:
- budować osobową relację z podopiecznym;
- tworzyć warunki dialogu;
- dostosować kurs naukowy/rozwojowy do osobowości i możliwości podopiecznego;
- budować partnerstwo tutora i podopiecznego;
- rozpoznać mocne strony, talenty ucznia i określić, które umiejętności należy rozwijać, które wzmacniać, a czego podopiecznemu brakuje;
- skutecznie rozwijać potencjał młodego człowieka;
- prowadzić ucznia do mądrości i samodzielności;
- wpierać ucznia w kształtowaniu pozytywnych cech charakteru;
- znajdować radość i satysfakcję w pracy z drugą osobą;
- w atmosferze szacunku i dialogu kształtować dobre cechy charakteru i dobre nawyki w nauce;
- rozumieć fundamentalne znaczenie, jakie dla edukacji ma wzmacniająca relacja mistrz – uczeń.

Wśród korzyści i atutów tutoringu możemy wymienić:
- tutoring zapewnia integralny – obejmujący wiedzę i postawy – rozwój ucznia;
- tutoring jest niezwykle skuteczną metodą w procesie rozwoju talentów i budowania mocnych stron;
- dzięki bliskiej relacji ucznia i tutora oraz inspirującym narzędziom pracy, tutoring przynosi znakomite efekty dydaktyczne i wychowawcze;
- tutorzy posiadają umiejętność motywowania uczniów do samodzielnej pracy;
- stwarza okazje do podzielenia się osobistymi zaletami i zarażenia pasjami;
- tutoring umożliwia budowanie autentycznego autorytetu nauczyciela;
- tutoring pozwala w ramach istniejącego sytemu edukacji odnaleźć prawdziwą skuteczność nauczania i naukową przygodę;
- tutoring odświeża przyjemność nauczania, przywraca spokój potrzebny do tego, by mieć chwilę na zastanowienie, by była ona czasem swobodnej refleksji;
- tutoring stawia nauczycielom nowe, inspirujące cele do realizacji;
- tutoring umożliwia trafne rozpoznanie potencjału młodego człowieka oraz wspólne wyznaczenie ścieżki rozwoju naukowego, osobistego i społecznego;
- tutorzy uczą sztuki samodzielnego myślenia, budowania opinii opartych na wiedzy i publicznej ich obrony;
- tutorzy tworzą elitarne grono: wyjątkowych nauczycieli świadomych swej misji i korzystających z nowoczesnych narzędzi pracy.