Start  /  O szkole  /  Projekty i programy  /  Read On

Read On

Nasza szkoła rozpoczyna właśnie realizację projektu czytelniczego READ ON opracowanego przez Oxford University Press Polska i przeznaczonego dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych.

Główne cele projektu to m.in.:

Rozwijanie kompetencji językowych i czytelniczych oraz umiejętności kluczowych dla odniesienia sukcesu w XXI wieku ( m.in.: myślenie krytyczne, wyszukiwanie i zarządzanie informacją, komunikowanie się) poprzez zachęcanie dzieci do czytania i kształtowanie nawyku czytania dla przyjemności
Wspieranie rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dzieci oraz inspirowanie do działania poprzez promocję czytelnictwa
Wychodzenie naprzeciw Specjalnym Potrzebom Edukacyjnym poprzez umożliwienie dzieciom rozwijania kompetencji czytelniczych w sposób dostosowany do indywidualnych możliwości każdego dziecka
Wsparcie szkół i bibliotek w zakresie rozwijania czytelnictwa wśród dzieci zgodnie z założeniami Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020

W ramach projektu szkoła zakupiła biblioteczkę zawierającą 70 lektur poziomowych w języku angielskim o zróżnicowanej tematyce, z których korzystać będą mogli wszyscy uczniowie szkoły w ramach zajęć lekcyjnych oraz w domu.

Zapraszamy do lektury!