Start  /  O szkole  /  Projekty i programy  /  Szkoła Odkrywców Talentów

Szkoła Odkrywców Talentów

FORMATKA
SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW

 

 

METRYCZKA SZKOŁY/INSTYTUCJI

Województwo:

MAZOWIECKIE

Powiat:

LEGIONOWSKI

Miejscowość:

LEGIONOWO

Nazwa szkoły/instytucji:

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 IM.NOBLISTÓW POLSKICH STO

Adres:

05-122  LEGIONOWO, UL.TARGOWA 22

Telefon:

22773416

e-mail:

sekretariat@sto35.edu.pl

Strona www:

www.sto35.edupage.org

Cele podejmowanych działań

 • szybszy rozwój ucznia niż przewiduje standardowy program klasy w zakresie umiejętności matematycznych, rozwijanie pamięci i umiejętności myślenia abstrakcyjnego, dostosowanie treści do możliwości ucznia,
 • wspieranie rozwoju ucznia, kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego oraz postawy dociekliwości, nauczanie dobrej organizacji pracy, wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości
 • doskonalenie umiejętności językowych , umiejętność pisania różnych form wypowiedzi i ich wzbogacania, kształcenie wyobraźni, oryginalności i kreatywności.
 • przygotowanie chętnych uczniów do testów językowych YLE – Starters, Movers, Flyers, rozwijanie u uczniów zainteresowania językiem angielskim z jednoczesnym wszechstronnym poszerzaniem umiejętności językowych

Przykłady systemowych działań na rzecz uczniów zdolnych

 • zajęcia indywidualne 1 godzina tygodniowo dla każdego ucznia realizującego indywidualny program nauczania z matematyki (4 uczniów)
 • praca na zajęciach kół zainteresowań:  Movers, Starters, Flyers ,polonistyczne, Matematyka bez granic, komputerowe - przygotowanie i udział uczniów w konkursach, uroczystościach szkolnych.
 • organizowanie szkolnego dnia talentów-szkolna Nobeliada
 • Prowadzenie programu „Reading is fun” – zachęcającego uczniów do czytania lektur w języku angielskim

Sposoby pracy z uczniem zdolnym, w tym ciekawe metody i formy pracy

 • Udział w zajęciach dodatkowych: koła zainteresowań, dodatkowe zajęcia pogłębiające umiejętności, przygotowanie do udziału w konkursach.
 • Realizacja autorskiego interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego „Kolorowa Szkoła w Czworokątach – idea szkoły” realizowanego na zajęciach matematyki, plastyki, zajęć technicznych.
 • Samodzielna praca nad tworzeniem oryginalnych scenariuszy scenek i tekstów literackich; prezentacje efektów pracy podczas konkursów i występów szkolnych
 • Wprowadzanie nowych programów – np. edytor grafiki SumoPaint, którego możliwości edycyjne wykraczają daleko poza podstawy zakładane w programie.
 • Tworzenie animacji komputerowych w formie komiksu i prezentacji multimedialnych - rozwój pomysłowości i wyobraźni
 •  „Tropiciele słów” –I kontynuacja projektu w kl.2 - prowadzenie  albumu zawierającego angielskie słowa, które napotykali w życiu codziennym, drodze do szkoły itp. Projekt miał na celu zwrócenie uwagi uczniów na praktyczną stronę języka – nauka przez doświadczanie.
 • Weekend z  Pacynką – uczniowie zabierali do domu na weekend pacynkę Daisy – a następnie przygotowywali album opisujący jej przygody

 

Przykłady indywidualizacji i różnicowania treści, metod, form pracy z uczniem zdolnym

 • na zajęciach korzystanie z innych niż pozostali uczniowie książek zamiast zeszytów ćwiczeń -zbiór zadań,
 • prowadzenie przez ucznia zdolnego części lekcji lub przeprowadzenia całej lekcji prezentując przez niego wybrany ciekawy temat lub zadanie
 • przeprowadzenie i sprawdzanie konkursów na etapie szkolnym,
 • praca z uczniem zdolnym przez Internet: udział we Wrocławskiej Lidze Zadaniowej (polega na comiesięcznym rozwiązywaniu trzech zadań przygotowanych przez wrocławski portal matematyczny i odsyłaniu rozwiązań tych zadań na podany adres e-mail)
 • indywidualizowanie prac domowych
 • sprawdziany o wyższym stopniu trudności, większej liczbie zadań
 • przygotowywanie prezentacji lektur przeczytanych w języku angielskim.

 

Efekty pracy

(m.in. osiągnięcia uczniów)

 • Wojewódzka przedmiotowa olimpiada z matematyki: 1 finalista z kl.6, 1 uczennica kl. V przeszła do trzeciego etapu.
 • Międzynarodowy konkurs „Kangur Matematyczny”: 1 laureat z  kl. II, 1 wynik bardzo dobry  z kl.5, 3 wyróżnienia:
 • Ogólnopolska olimpiada przedmiotowa z matematyki Olimpus, 2 laureatów  III m-ce, Gabriela Poświata III m-ce, VIII m-ce, X m-ce. –uczniowie klas 4-6
 • Powiatowy Minikonkurs matematyczny: 3 laureatów z kl.V i VI, finalista z kl.IV
 • Ogólnopolskie XX Igrzyska Matematyczne Szkół Niepublicznych: 7-miejsce
 • Udział w finale ogólnopolskiego konkursu matematycznego origami „Żuraw”: 3 uczennice
 • Międzynarodowy konkurs klasowy Matematyka Bez Granic klasa 6 w rankingu regionu mazowieckiego III miejsce oraz VII miejsce w rankingu ogólnopolskim.
 • Ogólnopolski Konkurs Origami „WIOSNA”: I miejsce
 • Wysoko punktowane miejsca w konkursie języka angielskiego dla klas II – III Primary Tournament : 11 uczniów w teście Starters,  8 – Movers, 6-  Flyers
 • 5miejsce ucznia kl.6 w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży C-12 w szachach.

Współpraca z innymi osobami/ instytucjami działającymi na rzecz ucznia zdolnego

 • Współpraca z mgr Arthur Hoffmann-Ostenhof z Uniwersytetu Wiedeńskiego  w ramach projektu edukacyjnego „Kolorowa szkoła w czworokątach – idea szkoły”
 • Współpraca z LUTW, możliwość prowadzenia przez uczniów zajęć dla seniorów, wykształcanie umiejętności dzielenia się wiedzą, zainteresowaniami.