Start  /  O szkole  /  Projekty i programy  /  Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych

Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych

Nasza szkoła od kwietnia 2017 roku realizuje 2,5 letni projekt „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” w ramach programu edukacji ekonomicznej współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski. Pakiet edukacyjny został opracowany przez ekspertów: dr hab. Małgorzatę Żytko, prof. UW, dr Alinę Kalinowską z UWM w Olsztynie i Ewę Kruk ze Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej. Ma on innowacyjny charakter dzięki odejściu od tradycyjnej „podręcznikowej” metody realizacji na rzecz pracy metodą projektu i jest ściśle związany z edukacją matematyczną i społeczną.


Projekt „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”:

  • zapoznaje dzieci z podstawowymi pojęciami z zakresu ekonomii, uświadamia im istnienie szeregu instytucji finansowych, buduje wiedzę na temat pieniądza;
  • rozwija doświadczenia i umiejętności dzieci związane z funkcjonowaniem w rzeczywistości finansowej;
  • umożliwia osobiste przeżycie sytuacji edukacyjnych związanych z zarządzaniem pieniędzmi w konkretnych sytuacjach, krytyczne czytanie tekstów związanych z pieniędzmi;
  • rozwija umiejętności wartościowania i rozumienia humanistycznego wymiaru procesów finansowych i namysłu nad wyborami związanymi z finansowym wymiarem stylów życia;
  • rozwija postawę krytycznego myślenia nad spotykanymi na co dzień zjawiskami kultury finansowej.

„Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” opiera się na koncepcji „pakietu projektów edukacyjnych”, które sprzyjają doświadczaniu przez dzieci nowych sytuacji związanych z posługiwaniem się pieniędzmi w sposób świadomy, budowaniu intuicji finansowej i rozumieniu tego obszaru życia w sposób odpowiedzialny i krytyczny. Obszary tematyczne programu to: pieniądz, zarabianie pieniędzy, gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo, sklep, instytucje finansowe, oszczędzanie i inwestowanie, solidarność i wzajemna pomoc.

We wrześniu rozpoczęła się kontynuacja zajęć w ramach projektu w wymiarze 36 godzin lekcyjnych w roku szkolnym 2017/2018.

Uczniowie klasy 2 wraz z nauczycielem p. Ewą Wróblewską pełniącą rolę trenera oprócz udziału w zajęciach będą uczestniczyć w konkursie na najlepszą opowieść graficzną pt. „Jak gospodaruje swoimi kieszonkowym?”.

 

Więcej informacji:
https://www.skef.pl/mysle-decyduje-dzialam-finahttpswww-skef-plmysle-decyduje-dzialam-finanse-dla-najmlodszych-opis/mysle-decyduje-dzialam-finanse-dla-najmlodszych/

II etap projektu „Myślę, decyduję, działam- finanse dla najmłodszych”

W grudniu zakończył się II etap zajęć projektu „Myślę, decyduję, działam- finanse dla najmłodszych”, który realizuje klasa 2. Przez kilka miesięcy uczniowie zdobywali wiedzę międzu innymi o: walutach, różnych zawodach, wynagrodzeniu, cechach dobrej pracy, budżecie domowym, rodzajach wydatków w rodzinie. Poznali różne branże sklepowe. Starali się zrozumieć pojęcia: pożyczka, i dług. Rozwiązywali zadania matematyczne bogate w treści o tematyce finansowej. Takie zadania newątpliwie rozwijają sprawność rachunkową i myślenie.

Wiedza Drugoklasistów w zakresie finansów bogaci się, a zajęcia projektowe cieszą się zainteresowaniem.

Zakończenie III etapu projektu: Myślę, decyduję, działam

Zakończenie III etapu projektu Myślę, decyduję, działam- edukacja finansowa dla najmłodszych.

III etap projektu „Myślę, decyduję , działam - edukacja finansowa dla najmłodszych” już za nami. Drugoklasiści dużo mówili na zajęciach o budżecie rodziny i przedsiębiorstwa. Poznawali przeróżne nowe słowa związane z finansami: brutto, netto, podatek, spirala zadłużenia, pożyczka, kredyt, odsetki itp. Dowiedzieli się, że reklama jest dźwignią handlu. Sami wymyślali własne firmy i reklamowali je rysunkowo. Słuchali opowiadań o wielu finansowych zagadnieniach. Nauczyli się, jak można nieść pomoc finansową potrzebującym. Wiedza finansowa nie może być tylko w teorii, dlatego dzieciaki wcielały ją w życie, organizując finansowe przedsięwzięcia: kiermasze, wystawy, wypieki za które zbierały pieniążki z przeznaczeniem na cele klasowe i wkład własny pod przyszłą inwestycję. Przed nimi ostatnia część projektu, ale na nią uczniowie poczekają do września.